Halit
Muzeul de Mineralogie
Catedra de Mineralogie
Facultatea de Biologie si Geologie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Museum of Mineralogy
Department of Mineralogy
Faculty of Biology and Geology
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca