Acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Postat în Anunțuri burse IDFR, Anunțuri studenti

Pentru informații privind graficul de desfășurare a procesului de acodare a burselor de performanță, a burselor speciale pentru activitatea științifică,  cerere pentru acordarea bursei, dar și alte informații consultați : 

Metodologia de implementare a Regulamentului privind  acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru  anul universitar 2017-2018.

Metodologie burse_ID_IFR