Activități didactice an universitar 2020/2021

Postat în Anunțuri, Anunțuri studenti, Noutati

Consiliul Facultății de Biologie și Geologie a decis ca desfășurarea  activităților didactice în anul universitar 2020/2021 să decurgă după scenariul hibrid 3 (detaliere scenarii propuse UBB Aici          ), cu următoarele precizări:

–  cursurile și seminariile tuturor specializărilor de licență și master cu frecvență se vor desfășura on-line;

– cursurile, laboratoarele și seminariile tuturor specializărilor de master cu frecvență redusă se vor desfășura on-line;

În primul semestru se vor desfășura laboratoare on-site la următoarele specializări de licență:

 •  Biologie – linia română (anii I si III);
 • Biologie ambientală – linia română (anii I si III);
 • Biochimie –  linia română (anii I si III);
 • Biotehnologii industriale –  linia română (anii I si IV);
 • Biologie – linia maghiară (anii I si III);
 • Ecologie si protecția mediului-linia maghiară (anii I si III);
 • Geologie- linia română (anii I si III);
 • Geologie- linia maghiară (anii I, II si III);
 • Inginerie geologică-linia română (anii I, II, III si IV);

și următoarele specializări de master:

 •  Biotehnologie moleculară- linia română (anul I);
 • Biologie medicală – linia română (anul I);
 • Ecologie sistemică și conservare- linia română (anul I);
 • Biologie medicală – linia maghiară (anul I);
 • Ecologie terestră și acvatică – linia maghiară (anii I și II);
 • Geologie aplicată – linia română (anii I și II);

În al doilea semestru se vor desfășura laboratoare on-site la următoarele specializări de licență:

 • Biologie – linia română (anii II si III);
 • Biologie ambientală – linia română (anii II si III);
 • Biochimie –  linia română (anii II si III);
 • Biotehnologii industriale –  linia română (anii III si IV);
 • Biologie – linia maghiară (anii II si III);
 • Ecologie si protecția mediului – linia maghiară (anii II si III);
 • Geologie- linia română (anii I si III);
 • Geologie- linia maghiară (anii I, II si III);
 • Inginerie geologică-linia română (anii I, II, III si IV);

și următoarele specializări de master:

 • Biotehnologie moleculară- linia română (anul II);
 • Biologie medicală – linia română (anul II);
 • Ecologie sistemică și conservare- linia română (anul II);
 • Biologie medicală – linia maghiară (anul II);
 • Ecologie terestră și acvatică – linia maghiară (anii I și II);
 • Geologie aplicată linia română (anii I și II).
 Pentru nelămuriri vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: biogeo.ubb@gmail.com