ADMITERE ONLINE 2020-noutăți

Postat în Anunțuri, Uncategorized

ATENȚIE!!! ANUNȚ IMPORTANT!!!!

Rugăm toți candidații care au obținut un loc la BUGET în urma Admiterii din luna IULIE 2020 să aducă următoarele documente până la data 31 august 2020 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice). Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE la următorul Link: https://calendly.com/programare_biogeo/10min

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în original
 • Diploma de Licență + suplimentul/ Adeverință de absolvire în original (pentru nivel Master)
 • Certificat de naștere copie
 • Carte de identitate copie
 • Contractul (se predau două exemplare din contract) și declarația de consimțământ semnate de mână în original
 • Adeverința medicală în original
 • Anexa 1, 2 și Scrisoarea de motivație în original
 • Cererea de cazare-cămin (dacă este cazul)
 • 2 fotografii tip buletin
 • DOSAR PLIC
 • În cazul glisării de la Taxă la Buget candidatul poate solicita rambursarea taxei achitate până la 1 noiembrie 2020 (documente necesare returnării taxei: cerere scrisă- Model aici     , dovada plății, o copie după buletin și un extras de cont- document bancar) la adresa de email: andreeaoachis@yahoo.com sau biogeo.ubb@gmail.com.
 • Pentru absolvenții nivel Licență care s-au înscris la un program de masterat și sunt absolvenți ai Facultății de Biologie și Geologie și NU au ridicat documentele în original (diploma de Bacalaureat și adeverință licență) de la Secretariat, acestea se vor adăuga la dosar automat, nefiind nevoie să vină în luna august pentru depunerea dosarului. Restul actelor + fotografiile se vor preda la secretariat la începerea anului universitar următor.
!!!
Pentru înscrierea la Modulul didactic/pedagogic Nivel I(Licență) vă rugăm să consultați informația de AICI. Dosarele în forma fizică se vor depune în octombrie.

 

LICENȚĂ    MASTER

Confirmarea locului

Candidații admiși își pot confirma locul obținut prin accesarea contului personal (logare cu adresa de mail si CNP-ul) conform calendarului de mai jos și selectarea „Pasului 4 Confirmarea Locului”. Aici poate fi consultată specializarea la care au fost admiși la Facultatea de Biologie și Geologie. Acest lucru se poate regăsi și pe listele afișate pe site-ul facultății (LICENȚĂ / MASTER). Candidații se pot identifica pe aceste liste cu numărul de legitimație alocat care poate fi consultat în platformă la secțiunea Status înscriere.

Se completează Contractul de studii precum și Declarația de consimțământ, acestea se listează, se SEMNEAZĂ, datează și scanează (nu se acceptă semnături electronică):

Modelul de contract și declarație pot fi descărcate și din contul candidatului la Pasul 4.

ATENȚIE: Important!!!!!!! La “domeniul și specializarea” se completează în felul următor:

LICENȚĂ

 

MASTER

Domeniul SPECIALIZĂRI   SPECIALIZĂRI CU FRECVENȚĂ SPECIALIZĂRI FRECVENȚĂ REDUSĂ
BIOLOGIE

 

 

 

Biologie (română sau maghiară) Biotehnologie moleculară Științele nutriției
Biochimie Biologie medicală (română sau maghiară) Managementul calității în laboratoarele biomedicale
Biologie ambientală Ecologie sistemică și conservare
Ecologie terestră și acvatică
ȘTIINȚA MEDIULUI Ecologie și protecția mediului (română sau germană)
GEOLOGIE Geologie (română sau maghiară) Geologie aplicată
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Biotehnologii industriale
INGINERIE GEOLOGICĂ Inginerie Geologică
 • În cazul în care candidatul este pe lista de așteptare trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
 • În cazul în care candidatul nu a intrat la prima opțiune și dorește să aibă posibilitatea de glisare la opțiunea dorită, trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
 • ATENȚIE! Pentru participarea la redistribuiri este necesară confirmarea locului obținut în primă instanță.

Dacă ați fost admis pe un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare în felul următor:

– Nivel LICENTĂ: 500 lei

– Nivel Master CU FRECVENȚĂ: 550 lei

– Nivel Master cu FRECVENȚĂ REDUSĂ: 625 lei

Plata se va putea face:

-Online în platformă, se va atașa/ încărca mailul final de confirmare a plății

-Ordin plata / mandat postal – se efectuează în contul Universității (contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849)  cu mențiunea: PENTRU FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE; RATA 1, NUMELE CANDIDATULUI (în special daca plata se realizează de către un alt membru al familiei)

-Chitanța/dovada plății se va încărca alături de contractul de școlarizare și declarația de consimțământ.

În urma redistribuirii, în cazul glisării pe un loc bugetat și confirmarea acestuia (prin completarea contractului de studii pentru noua specializare), candidatul poate solicita rambursarea taxei achitate până la 1 noiembrie 2020 (documente necesare returnării taxei: cerere scrisă, dovada plății, o copie după buletin și un extras de cont-adresă bancară) la adresa de email: andreeaoachis@yahoo.com sau biogeo.ubb@gmail.com.

Pentru candidații care solicită un loc în cămin găsiți MODELUL AICI         pentru cererea care trebuie depusă.

!!!!!

Odată cu această confirmare  (prin semnarea contractului), candidatul se obligă ca în momentul renunțării la locul obținut în urma admiterii să depună o cerere scrisă datată și semnată (pentru anularea contractului) care se poate trimite online scanată la adresa biogeo.ubb@gmail.com.

Este obligatoriu acest lucru întrucât fiecare candidat are dreptul doar la un singur ciclu LICENȚĂ/MASTER în regim BUGETAT.

!!!!!

Neconfirmarea locului duce la pierderea acestuia!

CALENDAR ADMITERE

Nivel MASTER

înscrierea candidaţilor 9-15 iulie 2020

(15 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

interviu: 16-17  iulie 2020
comunicarea rezultatelor concursului de admitere 20 iulie 2020
confirmarea ocupării locului: 21-24 iulie 2020 

(24 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

redistribuirea locurilor disponibilizate 27 iulie 2020
confirmarea ocupării locului după redistribuire 28-29 iulie 2020 

(29 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

afişarea rezultatelor finale 30 iulie 2020

Nivel LICENȚĂ

înscrierea candidaţilor 9-15 iulie 2020

(15 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

comunicarea rezultatelor concursului de admitere 20 iulie 2020
contestatii 20 iulie 2020-21 iulie 2020
confirmarea ocupării locului: 22-24 iulie 2020 

(24 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

redistribuirea locurilor disponibilizate 27 iulie 2020
confirmarea ocupării locului după redistribuire 28-29 iulie 2020 

(29 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită)

afişarea rezultatelor finale 30 iulie 2020