ADMITERE ONLINE Master

Postat în Uncategorized

PASUL 1

Se accesează pagina de preînscrierea online la CLICK AICI; Preînscrierea este obligatorie și se poate face și pe perioada înscrierilor (9-15 iulie).

Se completează CNP-ul pentru cetățenii români sau pașaportul pentru cetățenii străini;

Se bifează Declaraţia de Consimţământ;

Vă rugăm să aveți grijă la această completare la următoarele aspecte:

• Data eliberării și expirării Actului de identitate trebuie aleasă din calendarul care e disponibil în dreapta secțiunii de completat:

• Date de contact: adresă de email VALIDĂ (aceasta constituie user pentru etapele următoare ale Înscrierii) și număr de telefon – vă rugăm să treceți datele CANDIDATULUI pe care poate fi contactat;

• Diploma de bacalaureat la serie și număr vă rugăm să le treceți corect de pe diplomă. ATENȚIE! La diploma de Bacalaureat aceasta are seria de obicei compusă din două litere, una mare și una mica, să le treceți pe ambele;

• La rubrica „Sunteți Absolvent de studii superioare? trebuie bifat DA urmând a completa câmpurile solicitate.

• Atenţie!! Dacă actul de absolvire nivel licență nu are serie și/sau număr în câmpurile aferente acestora, se va trece cifra sau simbolul. Vă rugăm să treceți numărul de pe adeverințele de absolvire!!!!!!

• Veți introduce opțiunile dorite, selectând din lista derulantă mai întâi Facultatea de Biologie și Geologie, apoi nivelul de studiu master și specializările (programele de studiu, atât la Buget cât și la Taxă) la care vreți să concurați.

• În cazul în care ați ocupat până în prezent un loc la buget, nivel masterat indiferent de facultate/ universitate sau numărul de ani, veți selecta acest lucru în partea de jos a paginii și vă veți putea înscrie doar la opțiunile cu Taxă.

• Înainte de finalizarea acestei etape, veți putea vizualiza un rezumat al datelor introduse de dumneavoastră. Vă rugăm să verificați cu atenție corectitudinea lor înainte de a le confirma.

• O dată salvate datele vi se generează ANEXA 1 și ANEXA 2 pe care vă rugăm să le listați, semnați și scanați.

 

PASUL 2

Pe adresa de email notată în preînscriere se primește un email intitulat “Credențiale preînscriere” care conține un Link și datele pe care trebuie să le introduceți (utilizator și parolă) pentru a vă putea loga în contul generat pentru dumneavoastră.

Puteți să vă logați cu aceste credențiale și pe link-ul : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ accesând secțiunea LOG IN.

În contul personal veți putea vizualiza toate înscrierile făcute la toate facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Va trebui să selectați Facultatea de Biologie și Geologie.

PASUL 3

După ce v-ați logat cu USERUL și PAROLA primite se va putea accesa categoria de “Încărcă documente“, aici vă rugăm să încărcați următoarele documente, fiecare document pe rând. (FORMATUL acceptat este .pdf, .jpg sau .png, limita maximă pentru fiecare document este 2MB):

  • Anexa 1 – Fișa de înscriere (obținută după pasul 1-semnată și scanată)
  • Anexa 2 – Fișa cu opțiunile (obținută după pasul 1-semnată și scanată)
  • Diploma de Bacalaureat (FAȚĂ/VERSO) și Foaia matricolă (anexă a diplomei de Bacalaureat) – scanate
  • Diplomă de Licență împreună cu Suplimentul diplomei de licență/ foaia matricolă SAU adeverință de licență tip- scanate. Absolvenţii cu diplomă de licență obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului: CLICK AICI      ) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
  • Certificatul de naștere, scanat
  • Carte de identitate, scanată
  • Adeverință medicală tip, scanată
  • Atestat Certificat de competență lingvistică, scanat

Candidaţii pot încărca documente specifice, în funcţie de situaţie:

• Dovadă scutire taxă de înscriere/admitere(conform Regulamentului UBB)

• Documente plasament;

După apăsarea butonului Finalizare încărcare documente, NU se mai pot şterge/modifica documentele încărcate.

PASUL 4

În contul pe care v-ați logat, la secțiunea “PLĂTEȘTE” pentru achitarea taxei, veți selecta programul de studii (primul din lista opțiunilor introduse în Etapa 1) și veți introduce cuantumul taxei. Dacă nu beneficiați de reduceri de taxă conform Regulamentului de admitere, taxa de admitere este de 120 lei (taxa de procesare=50 de lei + taxa de înscriere=70 de lei). Taxa de admitere se achită o singură dată, indiferent de numărul de opțiuni introduse în Etapa 1.

Prin accesare butonului Plătește veți fi redirecționat către pagina securizată în vederea introducerii datelor cardului bancar cu care doriți să efectuați plata. După efectuarea plății se va afișa pe ecran mesajul Plata online finalizată cu succes!.

Dacă plata se efectuează în contul Universității (contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849) prin altă modalitate decât pe această platformă, candidatul este rugat să încarce la categoria “ÎNCĂRCĂ DOCUMENTE” și dovada plății (Ordin de plată/ Chitanță). Pe dovada plații (ordinul de plată/chitanță) este obligatoriu să apară numele candidatului și specificat „pentru Facultatea de Biologie și Geologie- taxă de admitere”.

PASUL 5

Pe acest cont se poate accesa “Status înscriere” unde puteți să urmăriți situația dosarului de înscriere. Dosarul va fi procesat și verificat de comisia de admitere înainte de finalizarea înscrierii. Dacă s-a finalizat cu succes înscrierea, veți vedea mesajul Ai fost înscris! și vă va fi alocat un Număr de legitimație de concurs pe care îl veți putea vizualiza în contul dumneavoastră. Dacă identificați o eroare/omisiune transmiteți acest lucru printr-un email către biogeo.ubb@gmail.com.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul Facultății pentru noi actualizări și informații despre desfășurarea interviului.

După afișarea rezultatelor candidații declarați admiși vor trebui să confirme locul obținut, informații privind ocuparea locurilor vor fi communicate curând.

Puteți vizualiza și tutorialele realizate de Universitate pentru: