Admitere – septembrie 2017

Numar de locuri disponibile

Specializarea Locuri disponibile SEPTEMBRIE 2017
BUGET TAXĂ
Biologie – linia română 0 8
Biologie – linia maghiară 4 3
Biologie ambientală 4 13
Biochimie 1 3
Ecologie şi protecţia mediului – linia maghiară 9 10
Ecologie şi protecţia mediului – linia germană 3 7
Geologie – linia maghiară 1 10
Inginerie geologică 17 10
Biotehnologii industriale 2 15

Calendar

 

înscrierea candidaţilor 6-8 SEPTEMBRIE 2017, 900 – 1400

11 SEPTEMBRIE 2017, 900 – 1200

Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului) 11 SEPTEMBRIE 2017, 1300
Test de admitere pentru linia maghiară (Geologie) zilnic în ziua înscrierii
afişarea rezultatelor 12 SEPTEMBRIE 2017
contestaţii 12-13 SEPTEMBRIE 2017
afişarea rezultatelor după contestaţii 13 SEPTEMBRIE 2017
confirmarea ocupării locului 13-15 SEPTEMBRIE 2017
redistribuirea locurilor disponibilizate 18 SEPTEMBRIE 2017
confirmarea ocupării locului după redistribuire 18-19 SEPTEMBRIE 2017
afişarea rezultatelor finale 19 SEPTEMBRIE 2017

Inscrieri

înscrierile au loc la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie, str.Gh. Bilaşcu nr.44 (Republicii 44)

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Acte necesare înscrierii :

  • Fişa de înscriere : se completează la înscriere sau se listează preinscrierea făcută on-line
  • Chitanţa de achitare a taxelor  de ADMITERE (formată din taxa de înscriere  şi taxa de procesare)

ATENŢIE ! vă rugăm sa aveti la dvs. actele doveditoare (original sau copie legalizată) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere

Taxe de admitere:

Taxa de admitere : 120 RON

Taxa de înscriere : 70 RON

Taxa de procesare în valoare de 50 lei RON este obligatorie şi nereturnabilã.

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare.

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi numai de la plata taxei de înscriere 70 RON)

Sunt scutiţi de taxa de admitere  orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Casele de plasament.

Testul de admitere

PENTRU LINIA ROMÂNĂ ŞI SPECIALIZAREA GEOLOGIE –LINIA MAGHIARĂ –  testul de sustine in ziua inscrierii

PENTRU LINIA MAGHIARĂ(Departamentul de Biologie) – Testul se va desfăşura în data de 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 1300