Candidații admiși la concursul “Emil Racoviță”

Mulţumim tuturor participanţilor la concurs.

Concurenţii care nu au fost declaraţi admişi se pot înscriere la concursul de admitere, sesiunea iulie 2019.
Concurenţii declaraţi ADMIŞI sunt rugaţi să citească cu atenţie instrucţiunile de mai jos

Rezultate – Concursul “EMIL RACOVIȚĂ” pentru admiterea 2019

PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA CONCURSUL “EMIL RACOVIŢĂ” 2019 

confirmarea ocupării locului, se face în perioada :

 •  16-19 iulie 2019, 900 – 1400
 • 20 iulie 2019, 900 – 1200
 • 22 iulie 2019, 900 – 1200

prin depunerea dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original);
 • foaia matricolă (în original sau copie legalizată – ori în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate)
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original); 
 • două fotografii tip 3/4 cm (tip buletin);
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • fişa de preînscriere : Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze preînscrierea on-line, la adresa :
 • https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
 • fișa tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 • chitanţa de achitare a taxelor  de ADMITERE (adica Taxa de admitere  în valoare de 70  RON ; Taxa de procesare, în valoare de 50 lei RON, a fost achitată la înscrierea pentru concursul “Emil Racoviţă”)

FOARTE IMPORTANT !

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

!!! ATENŢIE – locul obţinut se anulează dacă nu se face confirmarea în perioada de înscriere !!!