Candidații admiși la concursul “Emil Racoviță”

PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI LA CONCURSUL “EMIL RACOVIŢĂ” 2018

CONFIRMAREA ocupării locului, se face în perioada :

 • 11-13 IULIE 2018, între orele 9:00 – 14:00
 • 14 IULIE 2018, între orele 9:00 – 12:00
 • 16-18 IULIE 2018, între orele 9:00 – 14:00

prin depunerea dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:

 • – diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original);
 • – foaia matricolă (în original sau copie legalizată – ori în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate)
 • – certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • – adeverinţă medicală tip (în original);
 • – două fotografii tip 3/4 cm (tip buletin);
 • – copie după cartea de identitate
 • – dosar plic
 • – fişa de preînscriere :
  Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
 • – fișa tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 • – chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (adica Taxa de admitere în valoare de 70 RON ; Taxa de procesare, în valoare de 50 lei RON, a fost achitată la înscrierea pentru concursul “Emil Racoviţă”)

FOARTE IMPORTANT !
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.
ATENŢIE – locul obţinut se anulează dacă nu se face confirmarea în perioada de înscriere !!!