Cifre de școlarizare nivel licență

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel licenţă, pentru anul universitar 2019/2020