Cifre de școlarizare nivel licență

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel licenţă, pentru anul universitar 2018/2019

 

Domeniul/ Specializarea Limba/
Linia
Număr locuri Buget Număr locuri
Taxă
Non UE/taxa
Domeniul Biologie
Biologie  R 53 22
Biologie  M 29 16
Biochimie R 39 7
Biologie ambientală R 10 15 1
Domeniul Ştiinţa mediului
Ecologie şi protecţia mediului  M 10 10
Ecologie şi protecţia mediului  G 4 7
Domeniul Geologie
Geologie  R 7 28
Geologie  M 10 15
Domeniul Inginerie Geologică
Inginerie geologică R 20 25
Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate
Biotehnologii industriale R 19 26

NOTA: Numărul locurilor cu taxă poate suferi modificări în urma repartizării la facultate a unor candidaţi admişi provenind din licee din mediul rural sau candidaţi de etnie rromă.