Cifre de școlarizare nivel licență

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel licenţă, pentru anul universitar 2017/2018

 

Domeniul/ Specializarea Limba/
Linia
Număr locuri
Buget Taxă non UE/taxă etnici
TOTAL 210 104 2
Domeniul Biologie 132 46 1
Biologie  R 53 17
 M 29 5
Rr 0 0
ET 0 0
Biochimie R 39 11
Biologie ambientală R 11 13 1
LINIA ROMÂNĂ 103 41
LINIA MAGHIARĂ 29 5
Rromi 0 0
Etnici A/U 0 0
Domeniul Ştiinţa mediului 18 17
Ecologie şi protecţia mediului  R 0 0
 M 15 10
 G 3 7
ET 0 0
Rr 0 0
LINIA ROMÂNĂ 0 0
LINIA MAGHIARĂ 15 10
LINIA GERMANĂ 3 7
Etnici A/U   0 0
Rromi 0 0
Domeniul Geologie 10 10
Geologie  R 0 0
M 10 10
ET 0 0
Rr 0 0
LINIA ROMÂNĂ 0 0
LINIA MAGHIARĂ   10 10
Etnici A/U   0 0
Rromi   0 0
Domeniul Inginerie Geologică 28 11 1
Inginerie geologică R 28 11 1
M 0 0
LINIA ROMÂNĂ 28 11 1
LINIA MAGHIARĂ 0 0
Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 22 20
Biotehnologii industriale R 22 20
Etnici 0 0
LINIA ROMÂNĂ 22 20
Etnici A/U 0 0