Cifre de școlarizare nivel licență

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel licenţă, pentru anul universitar 2020/2021

Domeniul/Specializarea Limba Locuri repartizate 2020
Buget Taxă Rural
TOTAL 203 238 4
Domeniul Biologie 138 94
Biologie R 55 24
M 34 14 2
Biochimie R 39 35 1
Biologie ambientală R 10 19
LIMBA ROMÂNĂ 104 79 2
LIMBA MAGHIARĂ 34 15 1
Domeniul Ştiinţa mediului 14 26
M 10 15
G 4 11
LIMBA MAGHIARĂ 10 15
LIMBA GERMANĂ 4 11
Domeniul Geologie 17 53
Geologie R 7 33
M 10 20
LIMBA ROMÂNĂ 7 33
LIMBA MAGHIARĂ 10 20
Domeniul Inginerie Geologică 15 35
Inginerie geologică R 15 35
LIMBA ROMÂNĂ 15 35
Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 19 30
Biotehnologii industriale R 19 30 1
LIMBA ROMÂNĂ 19 30 1
Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 200 172 4
Domeniul Biologie 131 60 3
Biologie  R 53 22 1
 M 29 16 1
Biochimie R 39 7 1
Biologie ambientală R 10 15
LINIA ROMÂNĂ 102 44 2
LINIA MAGHIARĂ 29 16 1
Domeniul Ştiinţa mediului 14 17 0
Ecologie şi protecţia mediului
 M 10 10
 G 4 7
LINIA MAGHIARĂ 10 10 0
LINIA GERMANĂ 4 7 0
Domeniul Geologie 17 43 0
Geologie  R 7 28
M 10 15
LINIA ROMÂNĂ 7 28 0
LINIA MAGHIARĂ 10 15 0
Domeniul Inginerie Geologică 19 26 0
Inginerie geologică R 19 26
LINIA ROMÂNĂ 19 26 0
Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 19 26 1
Biotehnologii industriale R 19 26 1
LINIA ROMÂNĂ 19 26 1