Cifre de școlarizare nivel licență

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel licenţă, pentru anul universitar 2020/2021

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 200 172 4
Domeniul Biologie 131 60 3
Biologie  R 53 22 1
 M 29 16 1
Biochimie R 39 7 1
Biologie ambientală R 10 15
LINIA ROMÂNĂ 102 44 2
LINIA MAGHIARĂ 29 16 1
Domeniul Ştiinţa mediului 14 17 0
Ecologie şi protecţia mediului
 M 10 10
 G 4 7
LINIA MAGHIARĂ 10 10 0
LINIA GERMANĂ 4 7 0
Domeniul Geologie 17 43 0
Geologie  R 7 28
M 10 15
LINIA ROMÂNĂ 7 28 0
LINIA MAGHIARĂ 10 15 0
Domeniul Inginerie Geologică 19 26 0
Inginerie geologică R 19 26
LINIA ROMÂNĂ 19 26 0
Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 19 26 1
Biotehnologii industriale R 19 26 1
LINIA ROMÂNĂ 19 26 1