Înscrierea candidaților, licență

ADMITERE , nivel licenţă

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa :

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 Acte necesare înscrierii :

  • Fişa de preînscriere online : se poate lista la inscrire sau acasa
  • Fişa de înscriere : se completează la înscriere
  • Chitanţa de achitare a taxelor  de ADMITERE (formată din taxa de înscriere  şi taxa de procesare)

ATENŢIE ! vă rugăm sa aveti la dvs. actele doveditoare (diploma de bacalaureat, foaie matricola, certificatul de nastere, adeverinta medicala, acte doveditoare pentru reducerea de taxe – original sau copie) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere