Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2017

Liste dupa redistriburi

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă) se face în perioada:

27 – 28 iulie 2017, ora 9:00-12:00, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str. Republicii nr. 44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

Conditiile pentru confirmari sunt afisate mai jos.

 

Biochimie, limba romana

Biologie Ambientala, limba romana

Biologie, limba maghiara

Biologie, limba romana

Biotehnologii industriale, limba romana

Ecologie si protectia mediului, limba maghiara

Geologie, limba maghiara

Inginerie Geologica, limba romana

 

Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2017

Biochimie, limba romana

Biologie Ambientala, limba romana

Biologie, limba maghiara

Biologie, limba romana

Biotehnologii industriale, limba romana

Ecologie si protectia mediului, limba maghiara

Geologie, limba maghiara

Inginerie Geologica, limba romana

CONTESTAŢIILE se depun la decanatul facultăţii (str. Republicii nr. 44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ) până la data de 21 iulie 2017, ora 10:00.

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă) se face în perioada:

 • 24 – 26 iulie 2017, ora 9:00-12:00, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str. Republicii nr. 44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL);
 • foaia matricolă (ÎN ORIGINAL);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în ORIGINAL);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate;
 • dosar plic.

La decanat se vor completa si semna, obligatoriu:

 • fisa de confirmare a locului;
 • contractul de scolarizare.

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

PENTRU LOCURILE CU TAXA – vă rugăm să aduceţi urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ORIGINAL sau o copie + originalul pentru legalizare la facultate);
 • foaia matricolă (ORIGINAL sau o copie + originalul pentru legalizaRE la facultate);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în ORIGINAL);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate;
 • dosar plic;
 • chitanta cu care s-a achitat prima rata de scolarizare (se poate achita si la decanat, fara comision).

La decanat se vor completa si semna, obligatoriu:

 • fisa de confirmare a locului;
 • contractul de scolarizare.

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

Candidaţii ÎN AŞTEPTARE au posibilitatea să depună cerere de redistribuire, care va fi onorată în urma reaşezării listelor, după terminarea confirmărilor. Cererea se poate depune la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str. Republicii nr. 44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ), până în data de 26 iulie 2017, ora 12:00.

Model cerere de redistribuire

Cererea de redistribuire se poate trimite si prin e-mail la adresele cbochis2004@yahoo.com sau titkarsagbio@ubbcluj.ro. Primirea cererilor trimise pe e-mail va fi confirmata printr-un raspuns la e-mail in maxim 24 ore de la primire. In caz contrar, retrimiteti e-mail-ul.