Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2018

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2018

Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2018, dupa redistribuiri

CONFIRMAREA LOCURILOR, DUPĂ REDISTRIBUIRE, (nivel licenţă) – se face :

în data de 26 iulie 2018ora 900-1400la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte:

 • – diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL);
 • foaia matricolă (ÎN ORIGINAL);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

PENTRU LOCURILE CU TAXA – vă rugăm să aduceţi urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • foaia matricolă (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizare la facultate)
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • chitanta cu care s-a achitat prima rata de scolarizare (se poate achita si la decanat, fara comision)

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

 

PENTRU CANDIDAȚII CARE AU CONFIRMAT LOCURILE OCUPATE ÎN PRIMA ETAPĂ ȘI NU AU DORIT REDISTRIBUIRE, NU ESTE NECESARĂ O NOUĂ CONFIRMARE! 

pentru locurile rămase neocupate după sesiunea iulie 2018, se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2018

 

Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2018

 

CONTESTAŢIILE se depun la decanatul facultăţii (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ) până la data de 20 iulie 2018, ora 1000

  CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă)  se face :

 • în perioada: 23 – 25 iulie 2018, ora 900-1200, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

 PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL);
 • foaia matricolă (ÎN ORIGINAL);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

PENTRU LOCURILE CU TAXA – vă rugăm să aduceţi urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • foaia matricolă (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • chitanta cu care s-a achitat prima rata de scolarizare (se poate achita si la decanat, fara comision)

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

 ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

 NOTA:

candidaţii ÎN AŞTEPTARE  au posibilitatea să depună cerere de redistribuire, care va fi onorată în urma reaşezării listelor, după terminarea confirmărilor. Cererea se depune la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ), până în data de 25 iulie 2018, ora 10

pentru locurile rămase neocupate după sesiunea iulie 2018, se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2018