Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2020

Rezultate după REDISTRIBUIRI

BIOLOGIE linia română

BIOCHIMIE      + RURAL

BIOLOGIE AMBIENTALĂ

BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE

GEOLOGIE linia română

INGINERIE GEOLOGICĂ

BIOLOGIE linia maghiară          + RURAL

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI linia maghiară

GEOLOGIE linia maghiară

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI linia germană

!!!

Rugăm doar candidații care au obținut un statut nou după redistribuire să completeze contractul cu specializarea la care au fost adimiși pentru confirmarea locului în perioada: 28-29 iulie 2020 (29 iulie 2020, până la ora 12:00, oră limită) și să urmarească site-ul pentru noi actualizări.

!!!

Rezultate INIȚIALE

BIOLOGIE linia română

BIOCHIMIE

BIOLOGIE AMBIENTALĂ

BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE

GEOLOGIE linia română

INGINERIE GEOLOGICĂ

BIOLOGIE linia maghiară

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI linia maghiară

GEOLOGIE linia maghiară

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI linia germană

Confirmarea locului

Candidații admiși își pot confirma locul obținut prin accesarea contului personal (logare cu adresa de mail si CNP-ul) în perioada 22-24 iulie 2020 (24.07 până la ora 12:00, oră limită) și selectarea „Pasului 4 Confirmarea Locului”. Aici poate fi consultată specializarea la care au fost admiși la Facultatea de Biologie și Geologie. Candidații se pot identifica pe aceste liste cu numărul de legitimație alocat care poate fi consultat în platformă la secțiunea Status înscriere.

Se completează Contractul de studii precum și Declarația de consimțământ, acestea se listează, se SEMNEAZĂ, datează și scanează (nu se acceptă semnături electronică):

Modelul de contract și declarație pot fi descărcate și din contul candidatului la Pasul 4.

ATENȚIE: Important!!!!!!! La “domeniul și specializarea” se completează în felul următor:

LICENȚĂ

 

MASTER

Domeniul SPECIALIZĂRI   SPECIALIZĂRI CU FRECVENȚĂ SPECIALIZĂRI FRECVENȚĂ REDUSĂ
BIOLOGIE

 

Biologie (română sau maghiară) Biotehnologie moleculară Științele nutriției
Biochimie Biologie medicală (română sau maghiară) Managementul calității în laboratoarele biomedicale
Biologie ambientală Ecologie sistemică și conservare
Ecologie terestră și acvatică
ȘTIINȚA MEDIULUI Ecologie și protecția mediului (română sau germană)
GEOLOGIE Geologie (română sau maghiară) Geologie aplicată
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Biotehnologii industriale
INGINERIE GEOLOGICĂ Inginerie Geologică
  • În cazul în care candidatul este pe lista de așteptare trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
  • În cazul în care candidatul nu a intrat la prima opțiune și dorește să aibă posibilitatea de glisare la opțiunea dorită, trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
  • ATENȚIE! Pentru participarea la redistribuiri este necesară confirmarea locului obținut în primă instanță.

Dacă ați fost admis pe un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare în felul următor:

– Nivel LICENTĂ: 500 lei

– Nivel Master CU FRECVENȚĂ: 550 lei

– Nivel Master cu FRECVENȚĂ REDUSĂ: 625 lei

Plata se va putea face:

-Online în platformă, se va atașa/ încărca mailul final de confirmare a plății

-Ordin plata / mandat postal – se efectuează în contul Universității (contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849)  cu mențiunea: PENTRU FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE; RATA 1, NUMELE CANDIDATULUI (în special daca plata se realizează de către un alt membru al familiei)

-Chitanța/dovada plății se va încărca alături de contractul de școlarizare și declarația de consimțământ.

În urma redistribuirii, în cazul glisării pe un loc bugetat și confirmarea acestuia (prin completarea contractului de studii pentru noua specializare), candidatul poate solicita rambursarea taxei achitate până la 1 noiembrie 2020 (documente necesare returnării taxei: cerere scrisă, dovada plății, o copie după buletin și un extras de cont-adresă bancară) la adresa de email: andreeaoachis@yahoo.com sau biogeo.ubb@gmail.com.

Pentru candidații care solicită un loc în cămin găsiți MODELUL AICI         pentru cererea care trebuie depusă.

!!!!!

Odată cu această confirmare  (prin semnarea contractului), candidatul se obligă ca în momentul renunțării la locul obținut în urma admiterii să depună o cerere scrisă datată și semnată (pentru anularea contractului) care se poate trimite online scanată la adresa biogeo.ubb@gmail.com.

Este obligatoriu acest lucru întrucât fiecare candidat are dreptul doar la un singur ciclu LICENȚĂ/MASTER în regim BUGETAT.

!!!!!

Neconfirmarea locului duce la pierderea acestuia!