Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2017

rezultate admitere septembrie 2017

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă)  se face : în perioada: 13 – 15 septembrie 2017, ora 900-1200, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

 

PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL);
 • foaia matricolă (ÎN ORIGINAL);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

 

PENTRU LOCURILE CU TAXA – vă rugăm să aduceţi urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • foaia matricolă (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizare la facultate)
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • chitanta cu care s-a achitat prima rata de scolarizare (se poate achita si la decanat, fara comision)

la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :

 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

NOTA:
– candidaţii ÎN AŞTEPTARE  au posibilitatea să depună cerere de redistribuire, care va fi onorată în urma reaşezării listelor, după terminarea confirmărilor. Cererea se depune la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ), până în data de 15 septembrie 2017, ora 12

cerere-redistribuire-model