Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2018

Rezultatele concursului de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2018

CONTESTAŢIILE se depun la decanatul facultăţii (str.Republicii nr.44– lângă GRĂDINA BOTANICĂ) până la data de 14 septembrie 2018, ora 12:00

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă)  se face :

 • în perioada: 17 – 18 septembrie 2018, ora 9:00-12:00, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)

PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL);
 • foaia matricolă (ÎN ORIGINAL);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
  la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :
 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere

PENTRU LOCURILE CU TAXA – vă rugăm să aduceţi urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • foaia matricolă (ORIGINAL SAU – O copie + originalul pentru legalizaRE la facultate)
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • chitanta cu care s-a achitat prima rata de scolarizare (se poate achita si la decanat, fara comision)
  la decanat se vor completa si semna, obligatoriu :
 • fisa de confirmare a locului
 • contractul de scolarizare

ATENTIE !!!! – Neparcurgerea acestor paşi duce după sine la pierderea locului ocupat prin listele de admitere