Taxe de admitere și școlarizare

TAXA DE ADMITERE:

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 120 RON pentru fiecare fişă unică de înscriere
Taxa de înscriere este de 70 RON
Taxa de procesare în valoare de 50 lei RON este obligatorie şi nereturnabilã.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere facultăţile percep, potrivit legii, taxe de admitere de la candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare). În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de stat.

Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite de către Senatul Universităţii. La înscriere candidatul este obligat să declare numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Toate specializările 2.000 ron / an

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I, să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare. În cazul solicitării retragerii de la studii (până la începerea anului universitar), printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat va fi returnată.