Admitere nivel master

Admitere master – Specializari 

1.  BIOTEHNOLOGIE MOLECULARA – linia română,  – 4 semestre,  – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul: Biologie

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la: Acizi nucleici : structură şi funcţii

Barem
Criteriul 1. Pregatire profesionala (5 p)
a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)
b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (1 p)
c) Raspunsuri corecte si complete la intrebari de specialitate din tematica de concurs (2 p)
Criteriul 2. Motivatie (3 p)
a) Motivatia de a urma programul de master (1 p)
b) Disponibilitatea de a participa efectiv la programul de master (activitati didactice/ de cercetare) (1 p)
c) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)
Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)
1 punct din oficiu
Cinci intrebari-tip (model)
1. Descrieti pregatirea anterioara/ sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?
2. In ce activitati academicce, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?
3. Intrebarea de specialitate (1)
4. Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master? / Sau “Cum considerat ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”
5. Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?/ Sau “Ce asteptari aveti de la acest program?”

BIBLIOGRAFIE:

 • Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , Cluj-Napoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ., New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei editii).
 • Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
 • Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova, 1997.
 • Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2003.

2. ECOLOGIE SISTEMICA SI CONSERVARE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul Biologie

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:  Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

Barem
Criteriul 1. Pregatire profesionala (4 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati curriculare și extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (2 p)

Criteriul 2. Motivatie (4 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (3 p)

b) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)

1 punct din oficiu

Cinci intrebari-tip (model)

1a. ”Descrieti pregatirea anterioara” sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

1b. ”In ce activitati academice, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?”

2a. ”Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master?” sau “Cum considerati ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?

2b. ”Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?” sau “Ce asteptari aveti de la acest program?

3. MANAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE SI AL RESURSELOR LOCALE – Domeniul : BIOLOGIE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

4. BIOLOGIE MEDICALĂ – Domeniul : BIOLOGIE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la: Acizi nucleici : structură şi funcţii

Barem 
Criteriul 1. Pregatire profesionala (5 p)
a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)
b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (1 p)
c) Raspunsuri corecte si complete la intrebari de specialitate din tematica de concurs (2 p)
Criteriul 2. Motivatie (3 p)
a) Motivatia de a urma programul de master (1 p)
b) Disponibilitatea de a participa efectiv la programul de master (activitati didactice/ de cercetare) (1 p)
c) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)
Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)
1 punct din oficiu
Cinci intrebari-tip (model)
1. Descrieti pregatirea anterioara/ sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?
2. In ce activitati academicce, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?
3. Intrebarea de specialitate (1)
4. Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master? / Sau “Cum considerat ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”
5. Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?/ Sau “Ce asteptari aveti de la acest program?”

BIBLIOGRAFIE:

 • Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , Cluj-Napoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ., New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei editii).
 • Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
 • Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova, 1997.
 • Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2003.

5. ECOLOGIE CULTURALĂ  – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
– Succesiunea ecologică
– Reţeaua NATURA 2000 din România
2. Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

Barem
Criteriul 1. Pregatire profesionala (4 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati curriculare și extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (2 p)

Criteriul 2. Motivatie (4 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (3 p)

b) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)

1 punct din oficiu

Cinci intrebari-tip (model)

1a. ”Descrieti pregatirea anterioara” sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

1b. ”In ce activitati academice, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?”

2a. ”Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master?” sau “Cum considerati ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?

2b. ”Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?” sau “Ce asteptari aveti de la acest program?

BIBLIOGRAFIE:

 • Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor NATURA 2000 în România, 2013, Ministerul Educaţiei şi Schimbarilor Climatice
 • Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti;
 • Stugren, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj.

 

Pentru specializările 1, 2, 3, 4, 5 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

6. ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ – linia maghiară, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

7. BIOLOGIE MEDICALĂ  – linia maghiară, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

 

Pentru specializările 6, 7 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

8. GEOLOGIE APLICATĂ – linia romană, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : GEOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

 

Pentru specializarea 8 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.

9. ŞTIINŢELE NUŢRIŢIEI – linia română, 4 semestre, învăţământ frecvenţă redusă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (100%) media de licenţă
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu

 

Pentru specializarea 9 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.

10. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE – linia română, 4 semestre, învăţământ frecvenţă redusă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (100%) media de licenţă
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu

 

Pentru specializarea 9 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.

 

__________________________________________________________________________________________________
• Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni.
• Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare.
• Repartizarea iniţială a locurilor, în interiorul facultăţii, se va face pe DOMENIU, nu pe SPECIALIZARE, şi pe linii de studiu, în interiorul fiecărui domeniu.
• Condiţia necesară pentru ca o specializare să funcţioneze este ca aceasta să aibă un număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.