Admitere nivel master

Admitere master – Specializari 

Facultatea intenţionează să propună pentru admiterea 2017 şi specializarea MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE (2 ani, învăţământ cu frecvenţă redusă),  linia de studiu: română, care este în curs de acreditare.

1.  BIOTEHNOLOGIE MOLECULARA – linia română,  – 4 semestre,  – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul: Biologie

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
Acizi nucleici : structură şi funcţii

BIBLIOGRAFIE:

 • Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , Cluj-Napoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ., New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei editii).
 • Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
 • Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova, 1997.
 • Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2003.

2. ECOLOGIE SISTEMICA SI CONSERVARE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul Biologie

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
• Succesiunea ecologică
• Dinamica populaţiilor
2. Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

BIBLIOGRAFIE:

 • Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti;
 • Stugren, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
 • Stugren, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj.

3. BIOTRANSFORMARI CELULARE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:

Interviu dintr-o tematică de Biochimie. De asemenea se vor aprecia motivaţia şi disponibilităţile pentru cercetarea ştiinţifică ale candidatului
1. Enzime:
– clase de enzime; mecanisme catalitice;
– selectivitatea transformărilor enzimatice
2. Acizi nucleici:
– ADN – modele ale structurii secundare; premise structurale ale conservării informaţiei genetice
– ARN – tipuri, roluri; replicare, transcriere, traducere

4. BIOLOGIE MEDICALĂ – Domeniul : BIOLOGIE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la: Acizi nucleici : structură şi funcţii

BIBLIOGRAFIE:

 • Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , Cluj-Napoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ., New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei editii).
 • Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
 • Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova, 1997.
 • Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2003.

5. ECOLOGIE CULTURALĂ  – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:
– Succesiunea ecologică
– Reţeaua NATURA 2000 din România
2. Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

BIBLIOGRAFIE:

 • Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor NATURA 2000 în România, 2013, Ministerul Educaţiei şi Schimbarilor Climatice
 • Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti;
 • Stugren, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj.

 

Pentru specializările 1, 2, 3, 4, 5 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

6. ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ – linia maghiară, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

7. BIOLOGIE MEDICALĂ  – linia maghiară, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

 

Pentru specializările 6, 7 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

8. GEOLOGIE APLICATĂ – linia romană, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă
Domeniul : GEOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

 

Pentru specializarea 8 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.

9. ŞTIINŢELE NUŢRIŢIEI – linia română, 4 semestre, învăţământ frecvenţă redusă
Domeniul : BIOLOGIE

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (100%) media de licenţă
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: media anilor de studiu

 

Pentru specializarea 9 înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.

__________________________________________________________________________________________________
• Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni.
• Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare.
• Repartizarea iniţială a locurilor, în interiorul facultăţii, se va face pe DOMENIU, nu pe SPECIALIZARE, şi pe linii de studiu, în interiorul fiecărui domeniu.
• Condiţia necesară pentru ca o specializare să funcţioneze este ca aceasta să aibă un număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.