Admitere master – septembrie

Învățământ cu FRECVENȚĂ REDUSĂ

Facultatea de Biologie și Geologie scoate la concurs, pentru sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2017, următoarele locuri la nivel MASTER, învățământ cu FRECVENȚĂ REDUSĂ:

 • Domeniul BIOLOGIE, specializarea MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE, 2 ani, linia de studiu: română, Nr. de locuri: 25 taxă
 • Domeniul BIOLOGIE, specializarea ȘTIINȚELE NUTRIȚIEI, 2 ani, linia de studiu: română, Nr. de locuri: 15 taxă

Înscrierea candidaților:

6-8.09.2017, între orele 9-14 și 11.09.2017, între orele 9-12.

Înscrierile au loc la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, str. Gh. Bilașcu nr.44 (Republicii 44)

Criterii de selecție:

media de admitere este 100% media de licență, criteriul de departajare: media anilor de studiu.

Acte necesare:

se vor prezenta intr-un dosar plic urmatoarele acte :

 • diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în original sau copie legalizată;
 • foaia matricolă (supliment de diploma) ORIGINAL SAU – ORIGINALUL + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT ;
 • diploma de bacalaureat, în original, sau – ORIGINALUL + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT;
 • certificat de naştere, în original + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT;
 • buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
 • 2 fotografii color, tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere (120 RON);
 • certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie
 • adeverinţă medicală tip

Numar locuri disponibile – sesiunea septembrie 2017

Specializarea Locuri disponibile septembrie 2017
  buget taxă ifr
Geologie aplicată 14 20 0
BIOTEHNOLOGIE MOLECULARA 0 23 0
ECOLOGIE SISTEMICA SI CONSERVARE 0 30 0
BIOLOGIE MEDICALĂ (în limba română) 0 14 0
ECOLOGIE TERESTRA SI ACVATICA (în limba maghiară) 7 30 0
BIOLOGIE MEDICALĂ  (în limba maghiară) 4 30 0
Ştiintele nutritiei – ifr 0 0 40

Calendar septembrie 2017

master sesiunea septembrie 2017
înscrierea candidaţilor 6-8 SEPTEMBRIE  2017, 900 – 1400

11 SEPTEMBRIE  2017, 900 – 1200

interviu: 12 SEPTEMBRIE  2017
comunicarea rezultatelor concursului de admitere 13 SEPTEMBRIE  2017
confirmarea ocupării locului: 13-15 SEPTEMBRIE  2017
redistribuirea locurilor disponibilizate 18 SEPTEMBRIE  2017
confirmarea ocupării locului după redistribuire 18-19 SEPTEMBRIE  2017
afişarea rezultatelor finale 19 SEPTEMBRIE  2017

Inscriere

înscrierile au loc la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie, str.Gh. Bilaşcu nr.44 (Republicii 44)

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Acte necesare înscrierii :

se vor prezenta intr-un dosar plic urmatoarele acte :

 • diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în original sau copie legalizată;
 • foaia matricolă (supliment de diploma) ORIGINAL SAU – ORIGINALUL + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT ;
 • diploma de bacalaureat, în original, sau – ORIGINALUL + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT;
 • certificat de naştere, în original + O COPIE, PENTRU LEGALIZARE LA DECANAT;
 • buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
 • 2 fotografii color, tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere (120 RON);
 • certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie
 • adeverinţă medicală tip

ATENŢIE ! vă rugăm sa aveti la dvs. actele doveditoare (original sau copie legalizată) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere