Cifre de școlarizare nivel master

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel master, pentru anul universitar 2019/2020

 

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Geologie Geologie aplicată 17 23 40
Biologie Biotehnologie moleculară 66 122 188
Ecologie sistemică şi conservare
Biologie medicală
Ecologie culturală
Managementul ariilor protejate și al resurselor locale
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) 22 78 100
Biologie medicală (în limba maghiară)
Ştiinţele nutriţiei – IFR 0 50 50
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR 0 50 50
total 105 323 428