Cifre de școlarizare nivel master

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel master, pentru anul universitar 2018/2019

 

Nr.
Crt.
Domeniul Specializarea IF/IFR buget taxă Total
1 Geologie GEOLOGIE APLICATĂ IF 17 23 40
2 Biologie BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ
(în limba română)
IF 56 94 150
3 ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE
(în limba română)
IF
4 BIOLOGIE MEDICALĂ
(în limba română)
IF
5 ECOLOGIE CULTURALĂ
(în limba română)
IF
6 Biologie ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ
(în limba maghiară)
IF 22 78 100
7 BIOLOGIE MEDICALĂ
(în limba maghiară)
IF
8 Biologie ŞTIINȚELE NUTRIȚIEI IFR 0 50 50
9 Biologie MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE IFR 0 50 50
TOTAL 95 295 390

 

  • Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni.
  • Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare.
  • Condiţia pentru ca o specializare să funcţioneze este ca această specializare să aibă un număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.