Cifre de școlarizare nivel master

Repartizarea cifrei de şcolarizare alocată, nivel master, pentru anul universitar 2017/2018

 

Nr.
Crt.
Domeniul Specializarea IF/IFR buget taxă
1 Geologie Geologie aplicată IF 20 20
2 Biologie BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ
(în limba română)
IF 50 30
3 Biotransformări celulare
(în limba română)
IF 30
4 ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE
(în limba română)
IF 30
5 BIOLOGIE MEDICALĂ
(în limba română)
IF 30
6 ECOLOGIE CULTURALĂ
(în limba română)
IF 30
7 Biologie UTILIZAREA ŞI PROTECŢIA RESURSELOR BIOLOGICE  (în limba maghiară) IF 26 30
8 ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ
(în limba maghiară)
IF 30
9 BIOLOGIE MEDICALĂ
(în limba maghiară)
IF 30
10 Biologie Ştiintele nutritiei IFR 0 50
TOTAL 96 310

 

Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni. Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare.

Condiţia pentru ca o specializare să funcţioneze este ca această specializare să aibă un număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.