Înscrierea candidaților, master

ADMITERE 2018 , nivel MASTER

Înscrierile pentru admitere au loc in sala Emil Pop (str.M.Kogalniceanu nr.1, parter)

Acte necesare înscrierii

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

se vor prezenta intr-un dosar plic urmatoarele acte :

 • diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în original sau copie;
 • foaia matricola (supliment de diploma) copie;
 • diploma de bacalaureat, în original, sau copie;
 • certificat de naştere, în copie;
 • buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
 • 2 fotografii color, tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere (120 RON);
 • certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie
 • adeverinţă medicală tip

ATENŢIE ! vă rugăm sa aveti la dvs. actele doveditoare (original sau copie) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere. Legalizarea copiilor se poate face la înscrierea.

 • Menţionăm că înscrierea se va face cu opţiuni.
 • Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare.
 • Repartizarea iniţială a locurilor, în interiorul facultăţii, se va face pe DOMENIU, nu pe specializare, şi pe linii de studiu, în interiorul fiecărui domeniu.
 • Condiţia necesară pentru ca o specializare să funcţioneze este ca aceasta să aibă un număr minim de 15 candidaţi confirmaţi.
 • Pentru specializarea (ŞTIINŢELE NUŢRIŢIEI) înscrierea se face pe fișă unică de înscriere.