Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2020

 REZULTATE ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2020

Biotehnologie moleculară

Biologie medicală linia română

Ecologie sistemică și conservare

Geologie aplicată

Biologie medicală linia maghiară

Ecologie terestră și acvatică linia maghiară

Științele nutriției

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Confirmarea locului

Pentru sesiunea de Admitere de Septembrie, candidații admiși pe un loc la BUGET, vor trebui sa aducă actele în original până în data de 14 septembrie 2020 la adresa secretariatului (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice) conform listei cu documentele și urmând instrucțiunile de mai jos.

Toți candidații, admiși (BUGET și TAXĂ) trebuie să acceseze contul personal (logare cu adresa de mail si CNP-ul) în perioada 10-14 septembrie 2020 (14.09 până la ora 12:00, oră limită) și selectarea „Pasului 4 Confirmarea Locului”. Aici poate fi consultată specializarea la care au fost admiși la Facultatea de Biologie și Geologie. Candidații se pot identifica pe aceste liste cu numărul de legitimație alocat care poate fi consultat în platformă la secțiunea Status înscriere.

Se completează Contractul de studii precum și Declarația de consimțământ, acestea se listează, se SEMNEAZĂ, datează și scanează (nu se acceptă semnătura electronică):

Modelul de contract și declarație pot fi descărcate și din contul candidatului la Pasul 4.

ATENȚIE: Important!!!!!!! La “domeniul și specializarea” se completează în felul următor:

LICENȚĂ

 

MASTER

Domeniul SPECIALIZĂRI   SPECIALIZĂRI CU FRECVENȚĂ SPECIALIZĂRI FRECVENȚĂ REDUSĂ
BIOLOGIE

 

Biologie (română sau maghiară) Biotehnologie moleculară Științele nutriției
Biochimie Biologie medicală (română sau maghiară) Managementul calității în laboratoarele biomedicale
Biologie ambientală Ecologie sistemică și conservare
Ecologie terestră și acvatică
ȘTIINȚA MEDIULUI Ecologie și protecția mediului (română sau germană)
GEOLOGIE Geologie (română sau maghiară) Geologie aplicată
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Biotehnologii industriale
INGINERIE GEOLOGICĂ Inginerie Geologică
 • În cazul în care candidatul este pe lista de așteptare trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
 • În cazul în care candidatul nu a intrat la prima opțiune și dorește să aibă posibilitatea de glisare la opțiunea dorită, trebuie apăsat butonul Redistribuire (în platforma la pasul 4 Confirmare)
 • ATENȚIE! Pentru participarea la redistribuiri este necesară confirmarea locului obținut în primă instanță.

Dacă ați fost admis pe un loc cu taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare în felul următor:

– Nivel LICENTĂ: 500 lei

– Nivel Master CU FRECVENȚĂ: 550 lei

– Nivel Master cu FRECVENȚĂ REDUSĂ: 625 lei

Plata se va putea face:

-Online în platformă, se va atașa/ încărca mailul final de confirmare a plății

-Ordin plata / mandat postal – se efectuează în contul Universității (contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849)  cu mențiunea: PENTRU FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE; RATA 1, NUMELE CANDIDATULUI (în special daca plata se realizează de către un alt membru al familiei)

-Chitanța/dovada plății se va încărca alături de contractul de școlarizare și declarația de consimțământ.

Pentru candidații care solicită un loc în cămin găsiți MODELUL AICI         pentru cererea care trebuie depusă.

Rugăm toți candidații care au obținut un loc la BUGET în urma Admiterii din luna SEPTEMBRIE 2020 să aducă următoarele documente până la data 14 septembrie 2020 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice). Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE la următorul Link: https://calendly.com/programare_biogeo/10min?month=2020-09

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în original
 • Diploma de Licență + suplimentul/ Adeverință de absolvire în original (pentru nivel Master)
 • Certificat de naștere copie
 • Carte de identitate copie
 • Contractul (se predau două exemplare din contract) și declarația de consimțământ semnate de mână în original
 • Adeverința medicală în original
 • Anexa 1, 2
 • Cererea de cazare-cămin (dacă este cazul)
 • 2 fotografii tip buletin
 • DOSAR PLIC

!!!!!

Odată cu această confirmare  (prin semnarea contractului), candidatul se obligă ca în momentul renunțării la locul obținut în urma admiterii să depună o cerere scrisă datată și semnată (pentru anularea contractului) care se poate trimite online scanată la adresa biogeo.ubb@gmail.com.

Este obligatoriu acest lucru întrucât fiecare candidat are dreptul doar la un singur ciclu LICENȚĂ/MASTER în regim BUGETAT.

!!!!!