Államvizsga

Alapképzéses szakdolgozatok követelményei és bírálati lapja

Saját eredményen alapuló szakdolgozat szerkezete itt

Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat szerkezete itt

Saját eredményen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt

Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt

 

A 2020. szeptember 2. államvizsga (a záróvizsgák és szakdolgozat védések) időbeosztása

Biológia szak

Ökológia és természetvédelem szak

Geológia szak


Általános tudnivalók: tételek, követelmények, határidők

Biológia és Ökológia és természetvédelem szakok

 • Záróvizsga tételek 2019/2020
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • A szakdolgozatok  kivonatai: 2020      , 2019      , 2018     , 2017       , 2016       , 2015       , 2014       , 2013       , 2012       , 2011       , 2010       .
 • Időpont: 2020.09.02. (szerda)
 • Helyszín: online
 • A szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Keresztes Lujza docens (elnök)
  dr. Fodorpataki László docens, dr. Ruprecht Eszter docens (tagok)
  dr. Papp Judit adjunktus (titkár)
 • A kivonatok  beküldési határideje: 2020.08.27., 18 óra, Papp Juditnak, az alábbi email címre:  pappjudit23@gmail.com

Geológia szak

 • Záróvizsga tételek 2019/2020
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • Államvizsga dolgozatok kivonatai: 2020      ,2019      , 2018      ,2013       .
 • Időpont: 2020.09.02. (szerda)
 • Helyszín: online (MS Teams platform)
 • Az szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Forray Ferenc-Lázás docens (elnök)
  dr. Kis Boglárka-Mercedesz adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus (tagok)
  dr. Silye Lóránd adjunktus (titkár)
 • A kivonatok  beküldési határideje: 2020.08.31., 18 óra, az alábbi email címre:  lorand.silye@ubbcluj.ro

Szabályzat és eljárásrend

 • Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű intézkedéseket, 2020 március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, „Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata” értelmében, a záróvizsga ONLINE módon zajlik.
 • Úgy az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése, mind a diplomadolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztató bizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését. A diplomavizsga online változatban letett részvizsgái teljes egészében rögzítésre kerülnek minden egyes végzős hallgató esetében, és ezek a felvételek bekerülnek a kari archívumba.
 • A védési bizottság eldönti, hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.
 • Az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése szóbeli vizsga keretében történik, az elvégzett tanulmányok nyelvén.
 • A Biológia és Ökológia és természetvédelem szak magyar tagozatának bizottsága, minden tematika esetében, 2-5 tételt fogalmaz meg, melyek közül a diák sorshúzással választ egyet.
 • a Geológiai Intézet Magyar Tagozatának bizottsága minden tantárgy vagy tematika esetén 3-4 tételt fogalmaz meg, amelyek közül az államvizsgázó  diák a szakdolgozatának megfelelő tematikából sorshúzással választ egyet.
 • A jelentkezőnek 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy bemutassa a kidolgozott válaszokat és válaszoljon a bizottság kérdéseire.
 • A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek meg.
 • A szakdolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, lehetőleg az alapismeretek és szakismeretek kiértékelését követően, ugyanazon videó-beszélgetés keretében, és minden jelentkezőnek legtöbb 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire.
 • Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az interneteléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.
 • A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és a vizsga megismételhetőségének időpontját (ez utóbbi csupán technikai jellegű problémák esetében lehetséges).

Beiratkozás: időpontok és szükséges iratok

Időpontok

Az államvizsgára 2020.08.31. és 2020.09.01. között, ONLINE lehet beiratkozni

Szükséges iratok

E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • személyazonossági igazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (líceumi szintű „foaie matricola”)
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (Felvehető a titkárságon (dekanátus) 2020 júniusától)
 • 2 formanyomtatvány
 • szakdolgozat
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó, saját kezűleg aláírt hallgatói nyilatkozat
 • a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva
 • véleményezés (a témavezetőtől) – („referat”)
 • kiiratkozási lap („fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)
 • a beiratkozási díj – nyugta – (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)

A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványok (2 formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap („fişa de lichidare”) erre az oldalra lesznek feltöltve.

https://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/files/Regulament_examene_finalizare_studii_Senat_09.03.2020_Ro_.pdf

http://bioge.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-Regulament-finalizare-studii-BioGeo-2020.pdf