Államvizsga

A 2020. szeptember 2. államvizsga (a záróvizsgák és szakdolgozat védések) időbeosztása

Biológia szak

Ökológia és természetvédelem szak

Geológia szak


Általános tudnivalók: tételek, követelmények, határidők

Biológia és Ökológia és természetvédelem szakok

 • Záróvizsga tételek 2019/2020
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • A szakdolgozatok  kivonatai: 2020      , 2019      , 2018     , 2017       , 2016       , 2015       , 2014       , 2013       , 2012       , 2011       , 2010       .
 • Időpont: 2020.09.02. (szerda)
 • Helyszín: online
 • A szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Keresztes Lujza docens (elnök)
  dr. Fodorpataki László docens, dr. Ruprecht Eszter docens (tagok)
  dr. Papp Judit adjunktus (titkár)
 • A kivonatok  beküldési határideje: 2020.08.27., 18 óra, Papp Juditnak, az alábbi email címre:  pappjudit23@gmail.com

Geológia szak

 • Záróvizsga tételek 2019/2020
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • Államvizsga dolgozatok kivonatai: 2020      ,2019      , 2018      ,2013       .
 • Időpont: 2020.09.02. (szerda)
 • Helyszín: online (MS Teams platform)
 • Az szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Forray Ferenc-Lázás docens (elnök)
  dr. Kis Boglárka-Mercedesz adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus (tagok)
  dr. Silye Lóránd adjunktus (titkár)
 • A kivonatok  beküldési határideje: 2020.08.31., 18 óra, az alábbi email címre:  lorand.silye@ubbcluj.ro

Szabályzat és eljárásrend

 • Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű intézkedéseket, 2020 március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, „Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata” értelmében, a záróvizsga ONLINE módon zajlik.
 • Úgy az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése, mind a diplomadolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztató bizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését. A diplomavizsga online változatban letett részvizsgái teljes egészében rögzítésre kerülnek minden egyes végzős hallgató esetében, és ezek a felvételek bekerülnek a kari archívumba.
 • A védési bizottság eldönti, hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.
 • Az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése szóbeli vizsga keretében történik, az elvégzett tanulmányok nyelvén.
 • A Biológia és Ökológia és természetvédelem szak magyar tagozatának bizottsága, minden tematika esetében, 2-5 tételt fogalmaz meg, melyek közül a diák sorshúzással választ egyet.
 • a Geológiai Intézet Magyar Tagozatának bizottsága minden tantárgy vagy tematika esetén 3-4 tételt fogalmaz meg, amelyek közül az államvizsgázó  diák a szakdolgozatának megfelelő tematikából sorshúzással választ egyet.
 • A jelentkezőnek 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy bemutassa a kidolgozott válaszokat és válaszoljon a bizottság kérdéseire.
 • A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek meg.
 • A szakdolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, lehetőleg az alapismeretek és szakismeretek kiértékelését követően, ugyanazon videó-beszélgetés keretében, és minden jelentkezőnek legtöbb 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire.
 • Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az interneteléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.
 • A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és a vizsga megismételhetőségének időpontját (ez utóbbi csupán technikai jellegű problémák esetében lehetséges).

Beiratkozás: időpontok és szükséges iratok

Időpontok

Az államvizsgára 2020.08.31. és 2020.09.01. között, ONLINE lehet beiratkozni

Szükséges iratok

E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • személyazonossági igazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (líceumi szintű „foaie matricola”)
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (Felvehető a titkárságon (dekanátus) 2020 júniusától)
 • 2 formanyomtatvány
 • szakdolgozat
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó, saját kezűleg aláírt hallgatói nyilatkozat
 • a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva
 • véleményezés (a témavezetőtől) – („referat”)
 • kiiratkozási lap („fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)
 • a beiratkozási díj – nyugta – (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)

A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványok (2 formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap („fişa de lichidare”) erre az oldalra lesznek feltöltve.

https://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/files/Regulament_examene_finalizare_studii_Senat_09.03.2020_Ro_.pdf

http://bioge.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-Regulament-finalizare-studii-BioGeo-2020.pdf