Biológia (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kategória: Szakok
Felvételi szempontokMotivációs levélIsmertetés

Felvételi kritériumok

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Felvételi Szabályzatához és a Doktori képzés Felvételi Módszertanához rendelt, a 2020-2021-es egyetemi tanévre vonatkozó Melléklet értelmében, a Biológia és Geológia Kar 2020-2021-es tanérvére vonatkozó alapszintű és magiszteri felvételik megszervezésének szabályzata a következőképpen módosul (ez vonatkozik a 2020. JÚLIUSI és 2020. SZEPTEMBERI felvételikre egyaránt): A Kari Tanács  2020. május 12.-ei rendeletének értelmében, a 2020-2021-es egyetemi tanévben a Biológia és Geológia kar valamennyi szakja esetén a felvételi a következő felvételi kritériumok alapján fog történni:

 1. motivációs levél, melyet kétféle módon minősíthetnek: Elfogadva/Elutasítva
 2. érettségi média – a végső jegy 100%-a
 3. vagy az „Apáthy István” tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a.

Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén:

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre

Motivációs levél

A motivációs levéllel (minta: DOC       , PDF      ) kapcsolatos pontosítások:

 • A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.
 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat amik a felvételizőt motiválták, hogy a karon levő szakot válassza;
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tantárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.);
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levél a valóságnak kell megfeleljen, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes feladatokban való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális – nevelő tevékenységekről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége;
  • az ötletek jelentősége és eredetisége;
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság;
  • világos, egyértelmű fogalmazás;
  • megfelelő szókincs használata;
  • nyelvtani szabályok betartása.

Értékeléskor a felvételizők ELFOGADVA vagy ELUTASÍTVA minősítést kapnak, ami minden bejelölt szakra érvényes.

BIOLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat 

Biológia

A három éves biológia szak kutatóbiológusok és általános iskolai tanárok képzését egyaránt biztosítja. Az alaptantárgyak elsősorban az állat- és növénybiológiára vonatkozó ismereteket foglalják össze, és ezen belül is a hangsúly a molekuláris biológiai tárgyakra és az élettanra helyeződik. Ugyanakkor azonban az ökológiai jellegű tárgyak is jelen vannak, így egy biológus hallgató akár ebbe a területbe is belekóstolhat. A három év végeztével a hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek kutatói vagy középiskolai tanári magiszteri szakosodás folyatásához, ugyanakkor a három éves képzés lehetővé teszi cégeknél, állami szerveknél, nemkormányzati szervezeteknél való elhelyezkedést tanácsadóként, szakértőként, technikai személyzetként.

Biológus karrierlehetőségek: klinikai laborbiológus (pl. genetikus, mikrobiológus, radiobiológus, kriminalisztika, onkológus), élelmiszeripari cégeknél szakértő, biotechnológus, kutató biológus, tanár, hivatásos természetvédő, vízügyi szakember, gyógyszerfejlesztő, élelmiszerbiztonsági szakértő. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

Felvételi keretszámok 2020/2021 Biológia szak: 34 államilag támogatott, 16 tandíjas hely