BIOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: maghiară

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 50% în media finală, la alegere, din:
  1. disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  2. disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie „Apáthy István”  – cu pondere 100% din media finală

 Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii. 

Pentru specializările  Biologie,  Ecologie şi protecţia mediului, LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor

Tematica de concurs :

Felvételi tematikacsomagok (választható, a tanuláshoz minden jelenleg érvényes tankönyv és egyéb korszerű szakirodalom felhasználható):

 1. Fejezetek a IX-X-es biológia érettségi tananyagból (növény- és állatbiológia):
 • Élőlényismeret (Az élővilág változatossága): Méhlepényes emlősök / Nyitvatermők / Egyszikű zárvatermők
 • A sejtosztódás típusai: Mitózis / Meiózis
 • Az örökletes tulajdonságok átadásának mechanizmusai: Az öröklődés mendeli törvényei / A nemek kromoszómális meghatározottsága (altípusok nélkül)
 • Az autotróf táplálkozás
 • A növények szaporodása: A virág felépítése és a megtermékenyítés a zárvatermőknél
 • Az emlősök szaporodása: A női és a hím szaporító rendszer
 1. Fejezetek a XI-XII-es biológia érettségi tananyagból (humánanatómia, élettan, genetika)
 • Analizátorok: A látás analizátorának élettana
 • Az endokrin mirigyek: A hipofízis, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy és a nemi mirigyek hormonjainak fő hatásai
 • Emésztés és felszívódás: A táplálékok fizikai-kémiai átalakulásai a tápcsatornában
 • Keringés: A vércsoportok / A szívműködés / A kis vérkör és a nagy vérkör
 • Szaporodás: A szaporító rendszer szerkezete és működése
 • Molekuláris genetika: RNS típusok, ezek szerkezete és szerepe / Az örökítő anyag szerveződése a prokariótáknál
 • Humángenetika: Az emberi genom kromoszóma-készlete

BIOLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat 

ÖKOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat

Biológia

A három éves biológia szak kutatóbiológusok és általános iskolai tanárok képzését egyaránt biztosítja. Az alaptantárgyak elsősorban az állat- és növénybiológiára vonatkozó ismereteket foglalják össze, és ezen belül is a hangsúly a molekuláris biológiai tárgyakra és az élettanra helyeződik. Ugyanakkor azonban az ökológiai jellegű tárgyak is jelen vannak, így egy biológus hallgató akár ebbe a területbe is belekóstolhat. A három év végeztével a hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek kutatói vagy középiskolai tanári magiszteri szakosodás folyatásához, ugyanakkor a három éves képzés lehetővé teszi cégeknél, állami szerveknél, nemkormányzati szervezeteknél való elhelyezkedést tanácsadóként, szakértőként, technikai személyzetként.

Biológus karrierlehetőségek: klinikai laborbiológus (pl. genetikus, mikrobiológus, radiobiológus, kriminalisztika, onkológus), élelmiszeripari cégeknél szakértő, biotechnológus, kutató biológus, tanár, hivatásos természetvédő, vízügyi szakember, gyógyszerfejlesztő, élelmiszerbiztonsági szakértő. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

Ökológia és természetvédelem

Az ökológia és természetvédelem szakos hallgatók az első évben általános biológiai és természetvédelmi ismeretekre tesznek szert, majd másodévtől főleg speciális ökológiai tárgyakat hallgatnak, míg harmadéven teljes mértékben önálló program keretében sajátítják a modern ökológiai és természetvédelmi biológiai ismereteket. Ez a szak lehetővé teszi az ökológus kutatói, természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedői és a biológia tanári pálya betöltését egyaránt. A három éves képzés során begyűjtött ismeretek alapján sikeresen jelentkezhetnek a végzősök ökológiai profilú vagy vele rokon magiszteri programokra is.

Ökológus karrierlehetőségek: környezetvédelmi felügyelő, kutató, ökológus önkormányzatoknál, hivatásos természetvédő, tanár, környezetvédelmi szakértő, vízügyi szakember, növényvédelmi szakember. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!