BIOLOGIE AMBIENTALĂ (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:
  • disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  • disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”
  Media finală se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii
Pentru specializările  Biologie, Biochimie,  Biotehnologii industriale, Biologie ambientală – LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Tematica de concurs

 Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8.  Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Specializarea : BIOLOGIE AMBIENTALĂ
Domeniul : BIOLOGIE – (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: română

Îmbinând disciplinele clasice de botanică sau zoologie cu modernele abordări moleculare, noua specializare BIOLOGIE AMBIENTALĂ își propune să pregătească specialiști în domeniul biologiei mediului, pe următoarele direcții: conservarea biodiversității, specii și habitate Natura 2000, microbiologie, ecologie moleculară, ecologie acvatică, management ecologic, ecologie culturală, evaluarea și monitorizarea calității mediului, ecologia peșterilor, faunistică, floră și vegetație, biologia comportamentului etc.

CE ADUCE ÎN PLUS SPECIALIZAREA BIOLOGIE AMBIENTALĂ?

 1. absolvenții sunt biologi – cu un spectru mai larg de posibilități de angajare, atât în specializări de protecția mediului cât și în cele de biologie clasică sau modernă
 2. oferim pregătire punctuală pentru domenii actuale deficitar acoperite în prezent în România: protecție și conservare, biodiversitate, ecologie culturală etc.
 3. oferim o pregătire centrată pe aspectele practice, prin excursii de studiu, practici de teren, participări la proiecte de cercetare, laboratoare și cursuri de excepție

CINE ESTE ELIGIBIL?

În primul rând absolvenții de licee teoretice sau profesionale, dar este binevenit orice pasionat de natură, protecție și conservare, posesor al diplomei de bacalaureat.

UNDE TE POȚI ANGAJA DUPĂ CE TERMINI:

 • expert biolog / ecologîn firme de consultanță asupra problemelor de mediu; în evaluarea impactului de mediu; în scrierea și managementul proiectelor de mediu; în întocmirea planurilor de management pentru ariile protejate; în firmele de construcții / infrastructură: autostrăzi, aducțiuni apă, sisteme integrate de canalizare, platforme petroliere, exploatare energie verde etc.
 • biolog / cercetător în biologie / ecolog /cercetător în ecologie și protecția mediului; microbiolog– în laboratoare de cercetare din universități sau centre de excelență; în laboratoare private
 • cadru didacticîn învățământul preuniversitar sau universitar

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Decanatul Facultății de Biologie și Geologie: telefon: 0264-431858
Șef lucr. dr. Cristina Craioveanu: cristinacraioveanu@gmail.com
Prof. dr. Laszlo Rakosy: laszlo.rakosy@ubbcluj.ro