BIOLOGIE AMBIENTALĂ (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (Media finală pentru acești candidați se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100) Numai în cazul candidaților declarați admiși!

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere” și aici: MODEL. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS. Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune odată cu încărcarea documentelor în platforma online. Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Specializarea : BIOLOGIE AMBIENTALĂ
Domeniul : BIOLOGIE – (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: română

Îmbinând disciplinele clasice de botanică sau zoologie cu modernele abordări moleculare, noua specializare BIOLOGIE AMBIENTALĂ își propune să pregătească specialiști în domeniul biologiei mediului, pe următoarele direcții: conservarea biodiversității, specii și habitate Natura 2000, microbiologie, ecologie moleculară, ecologie acvatică, management ecologic, ecologie culturală, evaluarea și monitorizarea calității mediului, ecologia peșterilor, faunistică, floră și vegetație, biologia comportamentului etc.

CE ADUCE ÎN PLUS SPECIALIZAREA BIOLOGIE AMBIENTALĂ?

 1. absolvenții sunt biologi – cu un spectru mai larg de posibilități de angajare, atât în specializări de protecția mediului cât și în cele de biologie clasică sau modernă
 2. oferim pregătire punctuală pentru domenii actuale deficitar acoperite în prezent în România: protecție și conservare, biodiversitate, ecologie culturală etc.
 3. oferim o pregătire centrată pe aspectele practice, prin excursii de studiu, practici de teren, participări la proiecte de cercetare, laboratoare și cursuri de excepție

CINE ESTE ELIGIBIL?

În primul rând absolvenții de licee teoretice sau profesionale, dar este binevenit orice pasionat de natură, protecție și conservare, posesor al diplomei de bacalaureat.

UNDE TE POȚI ANGAJA DUPĂ CE TERMINI:

 • expert biolog / ecologîn firme de consultanță asupra problemelor de mediu; în evaluarea impactului de mediu; în scrierea și managementul proiectelor de mediu; în întocmirea planurilor de management pentru ariile protejate; în firmele de construcții / infrastructură: autostrăzi, aducțiuni apă, sisteme integrate de canalizare, platforme petroliere, exploatare energie verde etc.
 • biolog / cercetător în biologie / ecolog /cercetător în ecologie și protecția mediului; microbiolog– în laboratoare de cercetare din universități sau centre de excelență; în laboratoare private
 • cadru didacticîn învățământul preuniversitar sau universitar

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Decanatul Facultății de Biologie și Geologie: telefon: 0264-431858
Șef lucr. dr. Cristina Craioveanu: cristinacraioveanu@gmail.com
Prof. dr. Laszlo Rakosy: laszlo.rakosy@ubbcluj.ro