Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

ADMITERE ONLINE 2020-noutăți

   

Ridicare Adeverințe absolvire sesiune IUNIE-IULIE 2020

Stimați absolvenți, În contextul Covid-19 ridicare documentelor în original se va face doar pe bază de programare, modalitatea de programare se va afișa în scurt timp. Pentru absolvenții de nivel licență care doresc să se înscrie la nivel masterat la Facultatea de Biologie și Geologie este suficient formatul electronic/scanat pentru dosarul online (acesat se poate solicita prin mail la adresa biogeo.ubb@gmail.com prin menționarea seriei și numărului de buletin), originalul fiind transferat în dosarul cel nou ulterior încheierii perioadei de admitere. AICI se

Programări examene finalizare studii IUNIE-IULIE 2020

  LICENȚĂ MASTER Biologie Animală Biotehnologie moleculară Biologie Vegetală Biologie medicală Ecologie Ecologie sistemică și conservare Linia Maghiară-Biologie și EPM Geologie aplicată Inginerie geologică Biologie medicală-linia maghiară Geologie-Linia Maghiară Ecologie terestră și acvatică-linia maghiară Științele nutriției Managementul calității în laboratoarele biomedicale Platforme Examene Finalizare studii nivel Licență și Master IUNIE 2020 Comisii LICENȚĂ IUNIE 2020 Comisii DISERTAȚIE IUNIE-IULIE 2020

Concursul Emil Racoviță-REZULTATE

Mulțumim tuturor participanților la concurs! Pentru concurenţii declaraţi ADMIŞI, confirmarea locului se face în perioada 9-15 iulie 2020 prin depunerea dosarului de înscriere conform instrucţiunilor de pe site, la secțiunea Admintere 2020> Admitere nivel licență> Înscrierea candidaților, licență , regulamente (Click aici). Atenție, neconfirmarea locului în perioada respectivă duce la pierdere locului obținut!!!! Concurenţii RESPINȘI se pot înscriere la concursul de admitere, conform criteriilor afișate pe site (scrisoare de motivație + medie Bacalaureat), în sesiunile Iulie/Septembrie 2020. Vă rugăm să aveți la

PROGRAMARE EXAMENE : SESIUNE MAI-IUNIE 2020 + LICHIDĂRI

Planificare examene sesiune LICHIDĂRI 15-21 iunie 2020  Nivel LICENȚĂ-examene semestrul II Linia ROMÂNĂ Linia MAGHIARĂ                 An An Biologie I II III restanțe Biologie I II III restanțe Biochimie I II III restanțe Ecologie și protecția mediului I II III restanțe Biologie ambientală I II III restanțe Geologie I II III restanțe Biotehnologii industriale I II III  IV restanțe Inginerie geologică I II III  IV restanțe Geologie II Nivel MASTER-examene semestrul II Linia

EXAMENE RESTANTE, semestrul 2 (an univ. 2019-2020)

ANUNŢ IMPORTANT ! Pt. studenții restanțieri   STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA MAI-IUNIE 2020 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI :  SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, ON-LINE ÎN PERIOADA 07.05.2020-20.05.2020          Modalitatea de înscriere este ON-LINE: Formularul se va putea descărca de pe site-ul facultății: CLICK AICI Se completeaza acest formular, pentru fiecare examen restant, cu toate datele solicitate (până la chenar), se semneaza, se

Sesiune lichidări 2020

Sesiunea de LICHIDĂRI 2020 se desfășoară  în perioada 15-21 iunie 2020   În conformitate cu art.28 din Reg. de activ. profesională (ECTS) …. se pot prezenta in aceasta sesiune studentii „care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20. Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare” STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE 

Lista finala cu Studentii care au primit subventia pentru achizitie calculator

Lista Finala

Alegeri – Avizarea candidaturilor pentru funcţia de decan

Consiliul Facultății de Biologie și Geologie, întrunit în data de 07.04.2020, a avizat candidaturile d-nelor: -Conf. Dr. Banciu Manuela -Conf. Dr. Kelemen Beatrice Simona pentru funcţia decan.

Program Euro 200

5637_6.04.2020 Adresă către facultăți Euro 200-2020 Model_CERERE Declarație de bunuri mobile și imobile HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare Decizie Euro 200_31.03.2020 Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018 Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare 5694_07.04.2020 MEC Euro 200    Termenul de depunere a dosarelor: 17 aprilie 2020!!!!        Ajutorul financiar aprobat prin HCA nr. 5 479 din 30.03.2020 nu se cumulează cu ajutorul financiar din programul EURO 200 (studenții care beneficiaza de ajutor financiar conform HCA 5 479/30.30.2020 – adica