Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Burse 2017-2018 , Semestrul II

Burse de performanță și Burse de Merit CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018 la Decanatul facultăţii Burse sociale ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social

Planificarea examenelor restante sesiunea februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene restante nivel licenta programare examene restante nivel master Departamentul de Geologie programare examene restante nivel licenta

Rezultate – concursuri posturi didactice, sem I 2017-2018

Rezultate  – concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-2018. Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie –  rezultate-concursuri-sem-1-2017-2018

Planificarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master Departamentul de Geologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master

Examene restante nepromovate în anii anteriori sau examene de diferență

Studenții care doresc să se prezinte la examenele restante (nepromovate în anii anteriori) sau examene de diferență, în sesiunea ianuarie-februarie 2018 sunt rugați să respecte următorii pași: SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea

Programarea examenelor

Rugăm reprezentanţii de an să  ridice fişa pentru PROGRAMAREA EXAMENELOR  specializările : Biologie,  E.P.M., Biochimie, Biotehnologii industriale, Biologie ambientala,  liniile română, maghiară şi germană + MASTERATELE pe domeniul Biologie fişele se ridică de la Decanatul facultăţii specializările: Geologie, Inginerie geologică + Geologie aplicată, fişele se ridică de la d-na Reszeg Voichiţa, Departamentul de Geologie (str.M.Kogălniceanu nr.1) Lipsa programării duce la neasigurarea sălilor pentru examene Fişa se predă la Decanat (respectiv, la d-na Reszeg) până în data de 11 IANUARIE  2018  

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1, anul universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți în acest semestru se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:   11 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 Învățământ la distanță și cu frecvență redusă: 08 ianuarie 2018 – 21 ianuarie 2018  

Acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Pentru informații privind graficul de desfășurare a procesului de acodare a burselor de performanță, a burselor speciale pentru activitatea științifică,  cerere pentru acordarea bursei, dar și alte informații consultați :  Metodologia de implementare a Regulamentului privind  acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru  anul universitar 2017-2018. Metodologie burse_ID_IFR  

Repartizarea finala a burselor – sem I, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii finali, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până vineri (27.10.2017), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT,  AJUTOR SOCIAL Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei  PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2017

Burse speciale pentru activitatea stiinţifică DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU bursa speciala pentru activitatea stiinţifică: 16-20 OCTOMBRIE 2017, la DECANATUL Facultăţii Bursele speciale pentru activitatea stiinţifică se acordă: studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde: a) cererea de acordare a bursei ; b) descrierea proiectului de cercetare; c) recomandarea cadrului