Anunțuri cadre didactice

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturile pentru cadrele didactice

Biblioteca Lucian Blaga 2020/2021

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii fiecarui utilizator: https://public-view.bcucluj.ro/login.php Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea

ANUNȚ – Concurs acordare gradații de merit pentru personalul didactic de la Facultatea de Biologie și Geologie

REZULTATE FINALE ale concursului pentru gradații de merit (dupa contestații) Gradații de merit 2020 – Rezultatele evaluării dosarelor de concurs  Depunerea contestațiilor se face în perioada 26-27 octombrie 2020, ora 15, electronic, pe adresa de email: biogeo.ubb@gmail.com Rezultatele finale se vor anunța în data de 27 octombrie 2020 Facultatea de Biologie și Geologie organizează concursul pentru acordarea gradțiilor de merit pentru personalul didactic, începând cu anul universitar 2020-2021. Detalii despre concurs AICI Calendarul ACTUALIZAT al concursului se gaseste AICI Metodologiile de concurs se

Anunț concurs post profesor -poziția 3 Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie

REZULTATUL CONCURSULUI  Susținerea publică a concursului pentru ocuparea postului de Profesor poziția nr. 3 în statul de funcții a Departamentului de Biologie Moleculara și Biotehnologie se va desfășura în data de 30 iulie 2020, ora 10:00. Link acces: https://us02web.zoom.us/j/84095080201?pwd=VFBnWGdMTG5TbGFrYTY0NCsrdERPdz09 Meeting ID: 840 9508 0201 Passcode: 537547 Prezentarea va fi susținută în limba engleză având în vedere că una dintre disciplinele cuprinse în structura postului  respectiv, Bionanotehnologii se predă în limba engleză. Tema prezentării: Principalele realizări ale activității științifice și didactice

Alegeri – Avizarea candidaturilor pentru funcţia de decan

Consiliul Facultății de Biologie și Geologie, întrunit în data de 07.04.2020, a avizat candidaturile d-nelor: -Conf. Dr. Banciu Manuela -Conf. Dr. Kelemen Beatrice Simona pentru funcţia decan.

Concurs post didactic

Pentru concursul organizat în vederea ocupării Postului didactic nr. 19 din Statul de funcțiuni al Departamentului de Biologie și Ecologie al liniei maghiare în data de 29.01.2020 tematica probei de concurs: (1) Populații: Demografie – evoluția caracterelor de viață.

Alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de Biologie şi Geologie

Alegeri UBB 2019

Concursuri didactice

Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie Rezultate 28 iunie 2018

Rezultate – concursuri posturi didactice, sem I 2017-2018

Rezultate  – concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-2018. Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie –  rezultate-concursuri-sem-1-2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1, anul universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți în acest semestru se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:   11 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 Învățământ la distanță și cu frecvență redusă: 08 ianuarie 2018 – 21 ianuarie 2018