Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

BURSE ERASMUS 2020/2021

BURSE ERASMUS 2020/2021  CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);  să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);  să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă

Subvenții de cazare

Conform ultimelor informații primite de la Rectorat vă transmitem condițiile și OUG privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele UBB. Dosarele se vor depune asemănător dosarelor de burse, la facultăți (în format fizic, prin e-mail, pe platforma de burse) până în 30.10.2020. Documente: OUG condiții model cerere

Legitimații reducere transport – anul 1

Dragi studenți, Începând de marți, 20 octombrie 2020 se pot ridica legitimațiile de reducere transport pentru studenții din anul 1, nivel licență și master, pe baza de programare online, CLICK AICI Legitimațiile se acordă doar studenților în regim de curs CU FRECVENȚĂ. Vă rugăm să respectați programările făcute pentru a evita aglomerațiile.

Burse speciale activitate științifică 2020-2021

Competiția pentru bursele speciale pentru activitatea științifică 2020-2021 a Universității Babes-Bolyai. Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică          Anexa 5 la Hotararea Senatului nr. 5 515/31.03.2020 Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică Aplicațile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/, Calendarul competiției: –  Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 7– 20 octombrie 2020; – Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți care să cuprindă lista de priorități

Depunere dosare studenți Taxa + master Buget

Rugăm toți studenții care au obținut un loc cu Taxă în urma Admiterii 2020 să aducă următoarele documente până la data la 07.10.2020 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice). Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE AICI! Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate Diploma de Licență + suplimentul/ Adeverință de absolvire în copie și original

Biblioteca Lucian Blaga 2020/2021

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii fiecarui utilizator: https://public-view.bcucluj.ro/login.php Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea

Contracte de studii 2020/2021+vizare carnete studenți

Conform aprobării Senatului din data de 21 septembrie contractele se completează în AcademicInfo, se exportă/listează și se semnează (de mână sau electronic). În perioada  24 septembrie- 1 octombrie studenții vor putea încărca pe platforma AcademicInfo contractele de studii scanate sau cu semnatură electronică. Secretariatele vor putea exporta contractele și le vor stoca electronic. Contractele originale vor fi aduse la secretariatul facultății în momentul în care studentul începe activitatea didactică față în față. Studenții din anul întai vor putea recupera parola

Cereri Burse semestrul 1 an universitar 2020/2021

Procedura depunerilor de solicitări de burse pentru semestrul 1 al anului universitar 2020/2021 Platforma de încărcare a documentației pentru Burse Calendarul depunerii burselor pentru semestrul 1 2020/2021 Regulament BURSE 2020/2021 MODEL-cerere bursă merit/performanță  MODELE bursă socială: Anexa 7 Anexa 8 Anexa 11 Anexa 12

Repartizare Cămine an universitar 2020/2021

Listă repartizări cămine după redistribuire 2020/2021 Cererile de redistribuire pentru cămin se pot depune până în 01.10.2020 ora 12 (PM) pe email la biogeo.ubb@gmail.com !!! Liste finale repartizări cămine 2020/2021 Modalitatea de preluare a locului în cămin o puteți consulta AICI Lista studenților repartizați în cămine este atât pentru contextul în care se vor relua cursurile față în față cât și pentru scenariul Hibrid 3 ales de Facultatea de Biologie și Geologie. În realizarea repartizării s-a luat în considerare modul

Activități didactice an universitar 2020/2021

Consiliul Facultății de Biologie și Geologie a decis ca desfășurarea  activităților didactice în anul universitar 2020/2021 să decurgă după scenariul hibrid 3 (detaliere scenarii propuse UBB Aici          ), cu următoarele precizări: –  cursurile și seminariile tuturor specializărilor de licență și master cu frecvență se vor desfășura on-line; – cursurile, laboratoarele și seminariile tuturor specializărilor de master cu frecvență redusă se vor desfășura on-line; În primul semestru se vor desfășura laboratoare on-site la următoarele specializări de licență:  Biologie – linia