Anunțuri burse IDFR

Arhivele Blog-ului

Acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Pentru informații privind graficul de desfășurare a procesului de acodare a burselor de performanță, a burselor speciale pentru activitatea științifică,  cerere pentru acordarea bursei, dar și alte informații consultați :  Metodologia de implementare a Regulamentului privind  acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru  anul universitar 2017-2018. Metodologie burse_ID_IFR