Anunțuri burse

Arhivele Blog-ului

Burse 2017-2018 , Semestrul II

Burse de performanță și Burse de Merit CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018 la Decanatul facultăţii Burse sociale ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social

Repartizarea finala a burselor – sem I, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii finali, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până vineri (27.10.2017), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT,  AJUTOR SOCIAL Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei  PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2017

Burse speciale pentru activitatea stiinţifică DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU bursa speciala pentru activitatea stiinţifică: 16-20 OCTOMBRIE 2017, la DECANATUL Facultăţii Bursele speciale pentru activitatea stiinţifică se acordă: studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde: a) cererea de acordare a bursei ; b) descrierea proiectului de cercetare; c) recomandarea cadrului

Burse ERASMUS semestrul II 2017-2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul II din anul universitar 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu

BURSE ERASMUS 2017/2018 – mai 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Anunț pentru studenții bursieri, sem. II 2016-2017

Studenții bursieri, sem. II 2016-2017, sunt rugați să aducă la Serviciul Social un document bancar pe care să fie menționate următoarele: nume si prenume, CNP, contul IBAN, facultatea, anul de studiu, tipul de bursa. Acesta document poate fi predat la Serviciul Social, str. I.I.C. Bratianu nr. 14, sau trimis prin e-mail la adresa social@ubbcluj.ro.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017

 Burse de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017 Contenstațiile se depun la decanatul facultății până joi – 30.03.2017, ora 14:00   Tabel cu studentii beneficiari

BURSE ERASMUS 2017/2018 – aprilie 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

ACTUALIZARE Burse 2016-2017 semestrul II

actele pentru bursa socială se depun PÂNĂ în DATA DE 24.III.2017 la Decanatul facultăţii (ORAR L-V : 9-12) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos: orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea

Burse 2016/2017 semestrul II

ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 27.II.2017 – 10.III.2017 la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. Din alocaţiile bugetare