Anunțuri burse

Arhivele Blog-ului

BURSE ERASMUS 2019/2020 – martie 2019

Lista mobilităţilor disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2019 -2020 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2019 – 2020 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Burse 2018-2019 , Semestrul II

CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 25.02.2019 – 15.03.2019 la Decanatul facultăţii ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 25.02.2019 – 15.03.2019 la Decanatul facultăţii Bursa socială Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim

Burse

Listele preliminare de burse, sem.I – 2018/2019 – sunt afisate la avizierul facultatii (str.Gh.Bilascu nr.44) (conform cerintelor Comisiei de burse pe universitate – adr.17975/08.10.2018)

BURSE ERASMUS 2018/2019 – octombrie 2018 – selectie noua 29 octombrie

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al II-lea din anul universitar 2018 -2019 Universitati disponibile pentru semestrul II din anul universitar 2018- 2019 – 2 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de

BURSE ERASMUS 2018/2019 – octombrie 2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al II-lea din anul universitar 2018 -2019 Universitati disponibile pentru semestrul II din anul universitar 2018- 2019 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Repartizarea finală a burselor – sem II, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii FINALI, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până luni (26.03.2018), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL

Burse ERASMUS 2017/2018 – martie 2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu

Burse 2017-2018 , Semestrul II

Burse de performanță și Burse de Merit CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018 la Decanatul facultăţii Burse sociale ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social

Repartizarea finala a burselor – sem I, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii finali, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până vineri (27.10.2017), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT,  AJUTOR SOCIAL Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei  PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2017

Burse speciale pentru activitatea stiinţifică DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU bursa speciala pentru activitatea stiinţifică: 16-20 OCTOMBRIE 2017, la DECANATUL Facultăţii Bursele speciale pentru activitatea stiinţifică se acordă: studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde: a) cererea de acordare a bursei ; b) descrierea proiectului de cercetare; c) recomandarea cadrului