Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Programul “Euro 200” pentru anul 2017

“Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Acte necesare pentru dosar Cerere tip Euro 200 Declaratie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei Euro 200   Cererile se pot depune la Rectorat (Str. M. Kogălniceanu 1) , în intervalul orar 9.00 – 12.00, la biroul 110. Persoana de contact: Secretar Teofana Nicoară. Termen de depunere a cererilor: 21 aprilie 2017. Mai multe informații pentru studenți legate desfășurarea

BURSE ERASMUS 2017/2018 – aprilie 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

ACTUALIZARE Burse 2016-2017 semestrul II

actele pentru bursa socială se depun PÂNĂ în DATA DE 24.III.2017 la Decanatul facultăţii (ORAR L-V : 9-12) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos: orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea

Competențe lingvistice

Pentru studenții înmatriculați înainte de 2012-1013, aflați in prelungire de studii, există posibilitatea de a beneficia de o sesiune suplimentară de testare a competentei lingvistice, în luna martie.  Limba spaniolă : Examenul va avea loc în data de 13 martie, întervalul orar 14-16, sala Blaga, Facultatea de Litere. Limba italiană : Examenul va avea loc în data de 31 martie, ora 14, în Cab. 207 la Facultatea de Litere.

Planificarea examenelor de restanțe, sesiunea februarie 2017

Departamentul de Biologie – master Departamentul de Biologie – licență

Burse 2016/2017 semestrul II

ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 27.II.2017 – 10.III.2017 la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. Din alocaţiile bugetare

Programarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2017

Departamentul de Biologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master Departamentul de Geologie programare examene nivel licenta si master

Examene restante (nepromovate în anii anteriori)

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) sau examene de diferență, ÎN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2017 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 16.01.2017-23.01.2017 (conform programului:  luni-vineri, orele 900-1200) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 16.01.2017-23.01.2017 (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017 În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe: Tranşa I: 15 octombrie 2016; Tranşa II: 5 decembrie 2016; Tranşa III: 15 martie 2017; Tranşa IV: 15 mai 2017. Hotărâri privitoare la taxe

Lista candidaţilor selectaţi pentru mobilitatea Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017

Lista candidaţilor selectaţi în urma interviurilor din data de 28 octombrie 2016,  pentru  mobilitatea  Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017: Candidat Universitatea Numărul de luni Tipul de mobilitate W. W. Munster 6 studii Univ. Debrecen 5 studii Univ. Szeged 5 studii Univ. Szeged 5 studii Univ. Szeged 5 studii Coordonator Departamental ERASMUS Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie: Şef lucrări dr. Alexandru Stermin sandu.stermin@yahoo.com