Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Tabere UBB pentru Performanță 2017

Concursul ”Tabere UBB pentru Performanță” se organizează în perioada 24-29 iunie 2017 prin intermediul căruia studenții cu rezultate deosebite beneficiază gratuit de locuri în Baza de practică și agrement de la Baru (jud. Hunedoara). La concurs au dreptul să participe studenții din anul II și III nivel licență, anul 1 și 2 nivel master, integraliști care au obținut în ultimele două semestre anterioare desfășurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru și care au o conduita ireproșabilă. Aceștia trebuie să

BURSE ERASMUS 2017/2018 – mai 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Anunț pentru studenții bursieri, sem. II 2016-2017

Studenții bursieri, sem. II 2016-2017, sunt rugați să aducă la Serviciul Social un document bancar pe care să fie menționate următoarele: nume si prenume, CNP, contul IBAN, facultatea, anul de studiu, tipul de bursa. Acesta document poate fi predat la Serviciul Social, str. I.I.C. Bratianu nr. 14, sau trimis prin e-mail la adresa social@ubbcluj.ro.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017

 Burse de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017 Contenstațiile se depun la decanatul facultății până joi – 30.03.2017, ora 14:00   Tabel cu studentii beneficiari

Programul “Euro 200” pentru anul 2017

“Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Acte necesare pentru dosar Cerere tip Euro 200 Declaratie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei Euro 200   Cererile se pot depune la Rectorat (Str. M. Kogălniceanu 1) , în intervalul orar 9.00 – 12.00, la biroul 110. Persoana de contact: Secretar Teofana Nicoară. Termen de depunere a cererilor: 21 aprilie 2017. Mai multe informații pentru studenți legate desfășurarea

BURSE ERASMUS 2017/2018 – aprilie 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

ACTUALIZARE Burse 2016-2017 semestrul II

actele pentru bursa socială se depun PÂNĂ în DATA DE 24.III.2017 la Decanatul facultăţii (ORAR L-V : 9-12) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos: orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea

Competențe lingvistice

Pentru studenții înmatriculați înainte de 2012-1013, aflați in prelungire de studii, există posibilitatea de a beneficia de o sesiune suplimentară de testare a competentei lingvistice, în luna martie.  Limba spaniolă : Examenul va avea loc în data de 13 martie, întervalul orar 14-16, sala Blaga, Facultatea de Litere. Limba italiană : Examenul va avea loc în data de 31 martie, ora 14, în Cab. 207 la Facultatea de Litere.

Planificarea examenelor de restanțe, sesiunea februarie 2017

Departamentul de Biologie – master Departamentul de Biologie – licență

Burse 2016/2017 semestrul II

ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 27.II.2017 – 10.III.2017 la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. Din alocaţiile bugetare