Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Planificarea examenelor – sesiunea septembrie 2016

Pentru planificarea examenelor din sesiunea septembrie, nivel licență și master, consultați documentul de mai jos : Planificarea examenelor – sesiune-septembrie-2016

Admitere la Colegiul Studențesc de Performanță Academică

Colegiul Studențesc de Performanță Academică este o structură înființată cu scopul de a crea un cadru complementar celui instituţional/tradiţional pentru dezvoltarea academică și profesională a studenților cu rezultate deosebite din cadrul Universității Babeș-Bolyai, de a le stimula acestora valenţele excelenţei în cercetarea ştiinţificǎ aplicativǎ inter- şi transdisciplinară, relevanţa socialǎ şi disponibilitǎţile implicǎrii în acţiuni de voluntariat. Informații suplimentare http://cspa.stud.ubbcluj.ro/ Admitere 2016 CSPA Hotărâre cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind admiterea în CSPA al UBB 2016 HCA – nr. 12841/04.07.2016 Admiterea în CSPA

Anunț pentru studenții înscriși la examenul de licență (27 iunie) și disertație (28 iunie)

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ (27 IUNIE 2016) ȘI DISERTAȚIE (28 IUNIE 2016)   COMISIA DE ECOLOGIE SOLICITĂ: ESTE OBLIGATORIU SĂ ADUCEȚI DUMINICĂ, 26 IUNIE 2016: 1 EXEMPLAR DIN TEZĂ (VARIANTA PENTRU COMISIE)- imprimat PREZENTAREA PPT A TEZEI ÎN SALA ECO3, ÎNTRE ORELE 12.00 ȘI 13.00 șef lucr. dr. Karina Battes

Sesiune suplimentară 13-19 iunie

Programarea examenelor în sesiunea suplimentară ( lichidări )13-19 iunie 2016 descarcă programările examenlelor pentru sesiunea suplimentară – lichidări

Selecția studenților în cadrul Programului “Tabere studenţeşti” 2016

Proces-verbal de selecţie  a studenţiilor care au depus cerere pentru tabere – în cadrul Programului “Tabere studenţeşti” 2016 descarcă lista studenților selecționați

Programarea examenelor sesiunea de vara (iunie)

Pentru programarea examenelor sesiunea de vara, consultati listele de mai jos. Departamentul Biologie Programarea_examenelor_nivel_licenta Programarea_examenelelor_nivel_master Programarea_examenelor_RESTANTE_ani_terminali

Tabere studentesti anul 2016

Lista studenților eligibili care au solicitat loc în taberele studențești. descarcă lista cu studenții care solicită loc în tabere studențești 2016

Planificarea examenelor sesiunea mai-iunie 2016

Programarea examenelor pentru anii terminali, in sesiunea mai-iunie 2016 Programarea examenelor sem 2 2016

Sesiunea de lichidare 13.06.2016 – 19.06.2016

PENTRU SESIUNEA DE LICHIDARE (13.06.2016-19.06.2016) Anii III BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, GEOLOGIE Anul IV INGINERIE GEOLOGICĂ, BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE Anii II SPECIALIZĂRILE DE MASTER STUDENŢII DIN PRELUNGIRI SUNT ELIGIBILI STUDENŢII CARE : In conformitate cu REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile ECTS, art 28 (…În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20,

Examene restante nepromovate în anii anteriori

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) ÎN SESIUNEA IUNIE 2016 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.