Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Cereri Burse semestrul 1 an universitar 2020/2021

Procedura depunerilor de solicitări de burse pentru semestrul 1 al anului universitar 2020/2021 Platforma de încărcare a documentației pentru Burse Calendarul depunerii burselor pentru semestrul 1 2020/2021 Regulament BURSE 2020/2021 MODEL-cerere bursă merit/performanță  MODELE bursă socială: Anexa 7 Anexa 8 Anexa 11 Anexa 12

Repartizare Cămine an universitar 2020/2021

LISTA Etapa  a 2-a de redistribuire 2020/2021 Studenții care au obținut un loc în cămin în această etapă sunt rugați să îl preia în perioada 26-30.10 în intervalul orar 07:30-14. Documentele necesare sunt: copie după buletin, poză tip buletin și taxa pentru prima lună de cazare. Studenții care urmează să fie cazați în semestrul 2 sunt rugați să urmărească site-ul pentru anunțarea perioadei de cazare. Listă repartizări cămine după redistribuire 2020/2021 Cererile de redistribuire pentru cămin se pot depune până în

Activități didactice an universitar 2020/2021

Consiliul Facultății de Biologie și Geologie a decis ca desfășurarea  activităților didactice în anul universitar 2020/2021 să decurgă după scenariul hibrid 3 (detaliere scenarii propuse UBB Aici          ), cu următoarele precizări: –  cursurile și seminariile tuturor specializărilor de licență și master cu frecvență se vor desfășura on-line; – cursurile, laboratoarele și seminariile tuturor specializărilor de master cu frecvență redusă se vor desfășura on-line; În primul semestru se vor desfășura laboratoare on-site la următoarele specializări de licență:  Biologie – linia

Diplome absolvenți Septembrie 2019

Stimați absolvenți de Licență și Master, sesiunea septembrie 2019 Începând de astazi pot fi ridicate diplomele de Licență și Masterat de către absolvenții care au susținut lucrarea în sesiunea din Septembrie 2019 de la Serviciul Acte de Studii UBB. Vă rugăm ca înainte să vă prezentați pentru ridicarea documentelor să consultați pagina acestui serviciu al Univeristății întrucât aceesul publiclui se face doar pe bază de programare, detalii aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii Adresa: str. Universităţii, nr. 7-9 (Cladirea Echinox, în curte pe partea stangă). Vezi imaginea

TERMEN PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE (pentru anul univ. 2020-2021)

***ANUNȚ IMPORTANT*** STIMAȚI STUDENȚI, Pentru anul universtar 2020/2021 toate cererile menționate în lista de mai jos se vor trimite pe email la adresa biogeo.ubb@gmail.com până la data de 4 SEPTEMBRIE 2020 ORA 12. În plus, rugăm studenții de la nivel masterat viitorul an 2 (în anul univeristar 2020-2021) să depună diploma de Licență și suplimentul acesteia până la termenul menționat. Pentru ridicarea diplomei în original trebuie să luați legătura cu Serviciul Acte de studii UBB pentru a vedea care este

Ridicare Adeverințe absolvire sesiune IUNIE-IULIE 2020

Stimați absolvenți, În contextul Covid-19 ridicare documentelor în original se va face doar pe bază de programare, modalitatea de programare se va afișa în scurt timp. Pentru absolvenții de nivel licență care doresc să se înscrie la nivel masterat la Facultatea de Biologie și Geologie este suficient formatul electronic/scanat pentru dosarul online (acesat se poate solicita prin mail la adresa biogeo.ubb@gmail.com prin menționarea seriei și numărului de buletin), originalul fiind transferat în dosarul cel nou ulterior încheierii perioadei de admitere. AICI se

Programări examene finalizare studii IUNIE-IULIE 2020

  LICENȚĂ MASTER Biologie Animală Biotehnologie moleculară Biologie Vegetală Biologie medicală Ecologie Ecologie sistemică și conservare Linia Maghiară-Biologie și EPM Geologie aplicată Inginerie geologică Biologie medicală-linia maghiară Geologie-Linia Maghiară Ecologie terestră și acvatică-linia maghiară Științele nutriției Managementul calității în laboratoarele biomedicale Platforme Examene Finalizare studii nivel Licență și Master IUNIE 2020 Comisii LICENȚĂ IUNIE 2020 Comisii DISERTAȚIE IUNIE-IULIE 2020

Concursul Emil Racoviță-REZULTATE

Mulțumim tuturor participanților la concurs! Pentru concurenţii declaraţi ADMIŞI, confirmarea locului se face în perioada 9-15 iulie 2020 prin depunerea dosarului de înscriere conform instrucţiunilor de pe site, la secțiunea Admintere 2020> Admitere nivel licență> Înscrierea candidaților, licență , regulamente (Click aici). Atenție, neconfirmarea locului în perioada respectivă duce la pierdere locului obținut!!!! Concurenţii RESPINȘI se pot înscriere la concursul de admitere, conform criteriilor afișate pe site (scrisoare de motivație + medie Bacalaureat), în sesiunile Iulie/Septembrie 2020. Vă rugăm să aveți la

PROGRAMARE EXAMENE : SESIUNEA VARĂ+ RESTANȚE SEPTEMBRIE 2020

Planificare examene sesiune LICHIDĂRI 15-21 iunie 2020  Nivel LICENȚĂ-examene semestrul II Atenție!!! Pentru Biotehnologii industriale anul 1, data pentru restanțe/la Operare pe calculator a fost modficata pentru 03.09.2020 ora 12, vezi programarea. Pentru Inginerie geologica, a fost anunțată modalitatea de examinare, termenul este 01.09.2020. Linia ROMÂNĂ Linia MAGHIARĂ                 An An Biologie I II III restanțe Biologie I II III restanțe Biochimie I II III restanțe Ecologie și protecția mediului I II III

EXAMENE RESTANTE, semestrul 2 (an univ. 2019-2020)

ANUNŢ IMPORTANT ! Pt. studenții restanțieri   STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA MAI-IUNIE 2020 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI :  SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, ON-LINE ÎN PERIOADA 07.05.2020-20.05.2020          Modalitatea de înscriere este ON-LINE: Formularul se va putea descărca de pe site-ul facultății: CLICK AICI Se completeaza acest formular, pentru fiecare examen restant, cu toate datele solicitate (până la chenar), se semneaza, se