Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017 În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe: Tranşa I: 15 octombrie 2016; Tranşa II: 5 decembrie 2016; Tranşa III: 15 martie 2017; Tranşa IV: 15 mai 2017. Hotărâri privitoare la taxe

Lista candidaţilor selectaţi pentru mobilitatea Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017

Lista candidaţilor selectaţi în urma interviurilor din data de 28 octombrie 2016,  pentru  mobilitatea  Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017: Candidat Universitatea Numărul de luni Tipul de mobilitate Trâncă Rareş – Andrei W. W. Munster 6 studii Lukacs Katalin Univ. Debrecen 5 studii Menikö Evelin Univ. Szeged 5 studii Docsa Denissa Vivien Univ. Szeged 5 studii Kovacs Zsuzsa Univ. Szeged 5 studii Coordonator Departamental ERASMUS Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie: Şef lucrări dr. Alexandru Stermin sandu.stermin@yahoo.com

Liste preliminare – studenți bursieri pe semestrul I, anul universitar 2016-2017

Liste preliminare – studenți bursieri pe semestrul I, anul universitar 2016-2017 liste preliminare burse sem I  

BURSE ERASMUS 2016/2017 – octombrie 2016

CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);  să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă); să fie integralişti după ultima sesiune de examene; să deţină un certificat

Competiţia de acordare a burselor de performanţă 2016

Va aducem la cunostinta lansarea competitei de BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ : 14-21 OCTOMBRIE 2016, la DECANATUL Facultăţii   Bursa de performanţă se acordă:  studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I);  pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master;  numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde : cererea de acordare a bursei ; descrierea proiectului de

Orar semestrul I 2016-2017

Orar Licenta, Orar Master, Orar Sali actualizat la 11.10.2016

Lista candidaţilor selectaţi pentru  mobilitatea  Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017.

  Candidat Nota Universitatea Numărul de luni Daniel Cruceriu 10 Univ. Utrecht 6 Maria- Milena Filip 10 W. W. Munster 6 Edina Bende 10 Univ. Szeged 5 Krisztina Ambrus 9.5 Univ. Semmelweis 5 Orsolya Raduly 9.5 Univ. Szeged 5 Dalma Fustos 9 Univ. Szeged 5 Balasz Kovacs 9 Univ. Szeged 5 Depunerea contestatiilor 29 – 30.09.2016 prin e-mail: sandu.stermin@yahoo.com;   Coordonator Departamental ERASMUS Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie: Şef lucrări dr. Alexandru Stermin sandu.stermin@yahoo.com  

Liste preliminare cu studenții – doctoranzi beneficiari de cazare în căminele UBB

LISTELE PRELIMINARE CU STUDENTII DOCTORANZI BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CAMINELE UBB Contestaţiile se pot depune în intervalul 26.09 – 27.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 28.09. 2016. REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine A.Criterii (3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul

Liste FINALE cu studenții beneficiari de cazare în căminele UBB

LISTELE FINALE CU STUDENTII BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CAMINELE UBB  REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine A.Criterii (1) Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului anterior. (2) Studenţii de anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere. (3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu

Liste preliminare cu studenții beneficiari de cazare în cămine

LISTELE PRELIMINARE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 INFORMAȚII Contestaţiile se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2016. CERERILE DE REDISTRIBUIRE se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00.