Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Pentru informații privind graficul de desfășurare a procesului de acodare a burselor de performanță, a burselor speciale pentru activitatea științifică,  cerere pentru acordarea bursei, dar și alte informații consultați :  Metodologia de implementare a Regulamentului privind  acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru  anul universitar 2017-2018. Metodologie burse_ID_IFR  

Repartizarea finala a burselor – sem I, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii finali, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până vineri (27.10.2017), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT,  AJUTOR SOCIAL Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei  PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2017

Burse speciale pentru activitatea stiinţifică DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU bursa speciala pentru activitatea stiinţifică: 16-20 OCTOMBRIE 2017, la DECANATUL Facultăţii Bursele speciale pentru activitatea stiinţifică se acordă: studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde: a) cererea de acordare a bursei ; b) descrierea proiectului de cercetare; c) recomandarea cadrului

ÎNDRUMĂTORII DE AN 2017-2018

ÎNDRUMĂTORII  DE  AN 2017-2018 BIOLOGIE BIOLOGIE  linia română   linia maghiară Anul I şef lucr.dr. Beatrice KELEMEN şef lucr.dr.LASZLO ZOLTAN Anul II şef lucr.dr.Iulia LUPAN conf.dr. MARKÓ BÁlint Anul III şef lucr.dr.Rahela Carpa şef lucr.dr. FENESI Annamaria ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI   ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI       linia română linia maghiară linia germană Anul I – şef lucr.dr.LASZLO ZOLTAN şef lucr.dr. CRAIOVEANU CRISTINA Anul II – conf.dr. MARKÓ BÁlint – Anul III şef lucr.dr. Mirela Cimpean şef lucr.dr. FENESI Anamaria – BIOCHIMIE     BIOCHIMIE                                linia

Lista cazări 2017-2018

INFORMAȚII Contestaţiile se pot depune în intervalul 21.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2017. În cazul în care doriți să renunțați la locul de cazare primit, aveți OBLIGAȚIA de a anunța comisia de cazare de pe facultate până la data de 24.09.2017 prin următoarele variante: E-mail pe adresa student.bioge@gmail.com Telefonic la secretariatul facultății în intervalul

Burse ERASMUS semestrul I 2017-2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu

Planificarea examenelor – sesiunea septembrie 2017

Pentru planificarile examenelor din sesiunea sepembrie 2017 accesati documentul: Programari examene septembrie 2017

Examen de disertație – sesiunea septembrie 2017

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 – DATA : 05 SEPTEMBRIE 2017 ÎNSCRIERI : 31.08.2017 – 04.09.2017, LOCAȚIE : LA DECANATUL FACULTĂŢII Acte necesare pentru înscriere :  copie după certificatul de naştere (originalul + o copie pentru legalizare la decanat)  copie carte/buletin de identitate în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate: se aduce copie după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolă (originalul + o copie pentru legalizare la decanat) copie după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (originalul

Anunț pentru studenți cu privire la depunerea cererilor pentru anul universitar 2017-2018

Pentru anul universitar 2017/2018, toate CERERILE DE : CAZARE REÎNMATRICULARE PRELUNGIRE DE STUDII GLISARE BUGET – TAXĂ GLISARE TAXĂ – BUGET ÎNTRERUPERE DE STUDII RELUARE DE STUDII (cererea trebuie să fie însoţită de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, cămin – în cazul în care solicitantul a locuit în cămin – PENTRU A DEMONSTRA CĂ SOLICITANTUL NU ARE DATORII CĂTRE INSTITUŢIE)  SE VOR DEPUNE LA DECANATUL FACULTĂŢII (STR.GH.BILAŞCU NR.44) PÂNĂ LA DATA

Liste redistribuire admitere nivel master, sesiunea iulie 2017