Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Planificarea examenelor de restanțe, sesiunea februarie 2017

Departamentul de Biologie – master Departamentul de Biologie – licență

Burse 2016/2017 semestrul II

ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 27.II.2017 – 10.III.2017 la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. Din alocaţiile bugetare

Programarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2017

Departamentul de Biologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master Departamentul de Geologie programare examene nivel licenta si master

Examene restante (nepromovate în anii anteriori)

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) sau examene de diferență, ÎN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2017 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 16.01.2017-23.01.2017 (conform programului:  luni-vineri, orele 900-1200) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 16.01.2017-23.01.2017 (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2016-2017 În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe: Tranşa I: 15 octombrie 2016; Tranşa II: 5 decembrie 2016; Tranşa III: 15 martie 2017; Tranşa IV: 15 mai 2017. Hotărâri privitoare la taxe

Lista candidaţilor selectaţi pentru mobilitatea Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017

Lista candidaţilor selectaţi în urma interviurilor din data de 28 octombrie 2016,  pentru  mobilitatea  Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017: Candidat Universitatea Numărul de luni Tipul de mobilitate Trâncă Rareş – Andrei W. W. Munster 6 studii Lukacs Katalin Univ. Debrecen 5 studii Menikö Evelin Univ. Szeged 5 studii Docsa Denissa Vivien Univ. Szeged 5 studii Kovacs Zsuzsa Univ. Szeged 5 studii Coordonator Departamental ERASMUS Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie: Şef lucrări dr. Alexandru Stermin sandu.stermin@yahoo.com

Liste preliminare – studenți bursieri pe semestrul I, anul universitar 2016-2017

Liste preliminare – studenți bursieri pe semestrul I, anul universitar 2016-2017 liste preliminare burse sem I  

BURSE ERASMUS 2016/2017 – octombrie 2016

CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);  să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă); să fie integralişti după ultima sesiune de examene; să deţină un certificat

Competiţia de acordare a burselor de performanţă 2016

Va aducem la cunostinta lansarea competitei de BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ : 14-21 OCTOMBRIE 2016, la DECANATUL Facultăţii   Bursa de performanţă se acordă:  studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I);  pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master;  numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde : cererea de acordare a bursei ; descrierea proiectului de

Orar semestrul I 2016-2017

Orar Licenta, Orar Master, Orar Sali actualizat la 11.10.2016