Anunțuri studenti

Arhivele Blog-ului

aici postezi anunturi pentru studenti

Lista candidaţilor selectaţi pentru  mobilitatea  Erasmus în semestul al II-lea din anul universitar 2016 – 2017.

  Candidat Nota Universitatea Numărul de luni Daniel Cruceriu 10 Univ. Utrecht 6 Maria- Milena Filip 10 W. W. Munster 6 Edina Bende 10 Univ. Szeged 5 Krisztina Ambrus 9.5 Univ. Semmelweis 5 Orsolya Raduly 9.5 Univ. Szeged 5 Dalma Fustos 9 Univ. Szeged 5 Balasz Kovacs 9 Univ. Szeged 5 Depunerea contestatiilor 29 – 30.09.2016 prin e-mail: sandu.stermin@yahoo.com;   Coordonator Departamental ERASMUS Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie: Şef lucrări dr. Alexandru Stermin sandu.stermin@yahoo.com  

Liste preliminare cu studenții – doctoranzi beneficiari de cazare în căminele UBB

LISTELE PRELIMINARE CU STUDENTII DOCTORANZI BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CAMINELE UBB Contestaţiile se pot depune în intervalul 26.09 – 27.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 28.09. 2016. REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine A.Criterii (3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul

Liste FINALE cu studenții beneficiari de cazare în căminele UBB

LISTELE FINALE CU STUDENTII BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CAMINELE UBB  REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine A.Criterii (1) Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului anterior. (2) Studenţii de anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere. (3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu

Liste preliminare cu studenții beneficiari de cazare în cămine

LISTELE PRELIMINARE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 INFORMAȚII Contestaţiile se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2016. CERERILE DE REDISTRIBUIRE se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00.

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel master)

ADMITERE 2016 –  CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel master)  se face : până în data de 14 septembrie 2016, ora 12, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ) PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să completaţi dosarul cu actele care au lipsit la înscriere: Diploma de licenţă sau adeverinţa care ţine loc de diploma de licenţă, ÎN ORIGINAL !!!! Diploma de Bacalaureat, ÎN ORIGINAL la decanat se vor completa şi semna, obligatoriu : fişa de confirmare

CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă)

ADMITERE 2016 – CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel licenţă)  se face : până în data de 14 septembrie 2016, ora 12, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)   PENTRU LOCURILE BUGETATE – vă rugăm să aduceţi următoarele acte: – diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (ÎN ORIGINAL); – copie legalizată după foaia matricolă – certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate; – adeverinţă medicală tip (în original); –

Rezultate admitere – master

REZULTATE SESIUNE SEPTEMBRIE Consultati LISTA cu rezultate admitere master septembrie 2016 REZULTATE SESIUNE VARA Geologie aplicată – R Ştiinţele nutriţiei – FR Ecologie sistemică şi conservare -R Biotehnologie moleculară – R Biologie medicală – R Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) – M Biologie medicală (în limba maghiară) –  M CONFIRMAREA LOCURILOR (nivel master)  se face : până în data de 28 iulie 2016, ora 12, la DECANATUL Facultăţii de Biologie şi Geologie (str.Republicii nr.44 – lângă GRĂDINA BOTANICĂ)  

BURSE ERASMUS 2016/2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru semestrul al II-lea din anul Universitar 2016 -2017   CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului

Anunț pentru studenți: toate cererile se depun până la data de 9 septembrie 2016

Pentru anul universitar 2016/2017, toate CERERILE DE : CAZARE REÎNMATRICULARE PRELUNGIRE DE STUDII GLISARE BUGET – TAXĂ GLISARE TAXĂ – BUGET ÎNTRERUPERE DE STUDII RELUARE DE STUDII  SE VOR DEPUNE LA DECANATUL FACULTĂŢII (STR.GH.BILAŞCU NR.44) PÂNĂ LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2016

Planificarea examenelor – sesiunea septembrie 2016

Pentru planificarea examenelor din sesiunea septembrie, nivel licență și master, consultați documentul de mai jos : Planificarea examenelor – sesiune-septembrie-2016