Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Tabere studentesti anul 2016

Lista studenților eligibili care au solicitat loc în taberele studențești. descarcă lista cu studenții care solicită loc în tabere studențești 2016

Planificarea examenelor sesiunea mai-iunie 2016

Programarea examenelor pentru anii terminali, in sesiunea mai-iunie 2016 Programarea examenelor sem 2 2016

Sesiunea de lichidare 13.06.2016 – 19.06.2016

PENTRU SESIUNEA DE LICHIDARE (13.06.2016-19.06.2016) Anii III BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, GEOLOGIE Anul IV INGINERIE GEOLOGICĂ, BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE Anii II SPECIALIZĂRILE DE MASTER STUDENŢII DIN PRELUNGIRI SUNT ELIGIBILI STUDENŢII CARE : In conformitate cu REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile ECTS, art 28 (…În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20,

Examene restante nepromovate în anii anteriori

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) ÎN SESIUNEA IUNIE 2016 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Tabere de performanță

Universitatea Babeş-Bolyai acordă 45 de locuri în tabără studenţilor cu performanţe deosebite în activitatea şcolară în complexele de cazare ale universităţii în perioada vacannţei de vară (25 iulie – 30 iulie 2016). Au dreptul să participe studenţii din anii II şi III nivel licenţă, precum şi studentii din anii 1 şi 2 nivel master, studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduita ireproşabilă. INSTRUCTIUNI privind

Programul Național Tabere Studențești 2016

Studenţii care doresc să depună cereri tip pentru tabără, vară, 2016, sunt rugaţi să depună Cererea tip, semnată (de studenţi), conform Metodologiei, la Secretariatul Facultăţii de Biologie, nivel licenţă şi master, în perioada: 10 – 22 mai 2016.   Fisa de  inscriere tabere TIP 2016 Metodologie Tabere Studentesti 2016 Repartizare locuri tabere facultati

Evaluarea prestaţiei didactice de către studenţi

Evaluarea prestaţiei didactice de către studenţi în semestrul II al anului universitar curent se va desfășura conform următorului calendar: Învăţământ cu frecvenţă: 09 mai 2016 – 29 mai 2016 anii terminali: 18 aprilie 2016 – 15 mai 2016 Învăţământ la distanţă și cu frecvenţă redusă: 23 mai 2016 – 05 iunie 2016 anii terminali: 09 mai 2016 – 22 mai 2015

Programul EURO 200 pentru anul 2016 – stimularea achizitionarii de calculatoare

Având în vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, respective adresa MENCS nr. 31.262/31.03.2016, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar “Euro 200” sunt: Cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice); Actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie); Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie); Adeverinţe de elev/student ale fraţilor; Acte doveditoare, în original,

Informatii privind alegerea in functia de decan

Informatii privind competia pentru alegerea in functia de decan se gasesc in sectiunea de alegeri din site-ul facultatii, sau in sectiunea de alegeri din site-ul Universitatii.

Burse de merit pe sem. II anul univ. 2015-2016

Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de MERIT pe semestrul II anul universitar 2015-2016