Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Anunț pentru studenții înscriși la examenul de licență (27 iunie) și disertație (28 iunie)

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ (27 IUNIE 2016) ȘI DISERTAȚIE (28 IUNIE 2016)   COMISIA DE ECOLOGIE SOLICITĂ: ESTE OBLIGATORIU SĂ ADUCEȚI DUMINICĂ, 26 IUNIE 2016: 1 EXEMPLAR DIN TEZĂ (VARIANTA PENTRU COMISIE)- imprimat PREZENTAREA PPT A TEZEI ÎN SALA ECO3, ÎNTRE ORELE 12.00 ȘI 13.00 șef lucr. dr. Karina Battes

Sesiune suplimentară 13-19 iunie

Programarea examenelor în sesiunea suplimentară ( lichidări )13-19 iunie 2016 descarcă programările examenlelor pentru sesiunea suplimentară – lichidări

Selecția studenților în cadrul Programului “Tabere studenţeşti” 2016

Proces-verbal de selecţie  a studenţiilor care au depus cerere pentru tabere – în cadrul Programului “Tabere studenţeşti” 2016 descarcă lista studenților selecționați

Programarea examenelor sesiunea de vara (iunie)

Pentru programarea examenelor sesiunea de vara, consultati listele de mai jos. Departamentul Biologie Programarea_examenelor_nivel_licenta Programarea_examenelelor_nivel_master Programarea_examenelor_RESTANTE_ani_terminali

Tabere studentesti anul 2016

Lista studenților eligibili care au solicitat loc în taberele studențești. descarcă lista cu studenții care solicită loc în tabere studențești 2016

Planificarea examenelor sesiunea mai-iunie 2016

Programarea examenelor pentru anii terminali, in sesiunea mai-iunie 2016 Programarea examenelor sem 2 2016

Sesiunea de lichidare 13.06.2016 – 19.06.2016

PENTRU SESIUNEA DE LICHIDARE (13.06.2016-19.06.2016) Anii III BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, GEOLOGIE Anul IV INGINERIE GEOLOGICĂ, BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE Anii II SPECIALIZĂRILE DE MASTER STUDENŢII DIN PRELUNGIRI SUNT ELIGIBILI STUDENŢII CARE : In conformitate cu REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile ECTS, art 28 (…În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20,

Examene restante nepromovate în anii anteriori

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) ÎN SESIUNEA IUNIE 2016 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA: 23.05.2016-01.06.2016 Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Tabere de performanță

Universitatea Babeş-Bolyai acordă 45 de locuri în tabără studenţilor cu performanţe deosebite în activitatea şcolară în complexele de cazare ale universităţii în perioada vacannţei de vară (25 iulie – 30 iulie 2016). Au dreptul să participe studenţii din anii II şi III nivel licenţă, precum şi studentii din anii 1 şi 2 nivel master, studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduita ireproşabilă. INSTRUCTIUNI privind

Programul Național Tabere Studențești 2016

Studenţii care doresc să depună cereri tip pentru tabără, vară, 2016, sunt rugaţi să depună Cererea tip, semnată (de studenţi), conform Metodologiei, la Secretariatul Facultăţii de Biologie, nivel licenţă şi master, în perioada: 10 – 22 mai 2016.   Fisa de  inscriere tabere TIP 2016 Metodologie Tabere Studentesti 2016 Repartizare locuri tabere facultati