Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

BURSE ERASMUS 2020/2021

BURSE ERASMUS 2020/2021  CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);  să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);  să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă

Subvenții de cazare

Conform ultimelor informații primite de la Rectorat vă transmitem condițiile și OUG privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele UBB. Dosarele se vor depune asemănător dosarelor de burse, la facultăți (în format fizic, prin e-mail, pe platforma de burse) până în 30.10.2020. Documente: OUG condiții model cerere

Legitimații reducere transport – anul 1

Dragi studenți, Începând de marți, 20 octombrie 2020 se pot ridica legitimațiile de reducere transport pentru studenții din anul 1, nivel licență și master, pe baza de programare online, CLICK AICI Legitimațiile se acordă doar studenților în regim de curs CU FRECVENȚĂ. Vă rugăm să respectați programările făcute pentru a evita aglomerațiile.

Burse speciale activitate științifică 2020-2021

Rezultatele concursului pentru burse speciale-activitate științifică Susținerea online a proiectelor de cercetare în vederea obținerii burselor speciale pentru activitatea științifică pentru anul universitar 2020-2021 Susținerea online a proiectelor de cercetare în vederea obținerii burselor speciale pentru activitatea științifică pentru anul universitar 2020-2021Susținerea online a proiectelor de cercetare va avea loc luni, 26 octombrie 2020, începând cu ora 14:00 pe platforma Zoom. Datele de conectare vor fi anunțate candidaților prin email la adresa care figurează în cererea de acordare a bursei. Procedură

Depunere dosare studenți Taxa + master Buget

Rugăm toți studenții care au obținut un loc cu Taxă în urma Admiterii 2020 să aducă următoarele documente până la data la 07.10.2020 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice). Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE AICI! Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate Diploma de Licență + suplimentul/ Adeverință de absolvire în copie și original

Biblioteca Lucian Blaga 2020/2021

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii fiecarui utilizator: https://public-view.bcucluj.ro/login.php Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea

ANUNȚ – Concurs acordare gradații de merit pentru personalul didactic de la Facultatea de Biologie și Geologie

REZULTATE FINALE ale concursului pentru gradații de merit (dupa contestații) Gradații de merit 2020 – Rezultatele evaluării dosarelor de concurs  Depunerea contestațiilor se face în perioada 26-27 octombrie 2020, ora 15, electronic, pe adresa de email: biogeo.ubb@gmail.com Rezultatele finale se vor anunța în data de 27 octombrie 2020 Facultatea de Biologie și Geologie organizează concursul pentru acordarea gradțiilor de merit pentru personalul didactic, începând cu anul universitar 2020-2021. Detalii despre concurs AICI Calendarul ACTUALIZAT al concursului se gaseste AICI Metodologiile de concurs se

Contracte de studii 2020/2021+vizare carnete studenți

Conform aprobării Senatului din data de 21 septembrie contractele se completează în AcademicInfo, se exportă/listează și se semnează (de mână sau electronic). În perioada  24 septembrie- 1 octombrie studenții vor putea încărca pe platforma AcademicInfo contractele de studii scanate sau cu semnatură electronică. Secretariatele vor putea exporta contractele și le vor stoca electronic. Contractele originale vor fi aduse la secretariatul facultății în momentul în care studentul începe activitatea didactică față în față. Studenții din anul întai vor putea recupera parola

Cereri Burse semestrul 1 an universitar 2020/2021

Procedura depunerilor de solicitări de burse pentru semestrul 1 al anului universitar 2020/2021 Platforma de încărcare a documentației pentru Burse Calendarul depunerii burselor pentru semestrul 1 2020/2021 Regulament BURSE 2020/2021 MODEL-cerere bursă merit/performanță  MODELE bursă socială: Anexa 7 Anexa 8 Anexa 11 Anexa 12

Deschidere an universitar 2020/2021

Festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc în data de 28.09.2020 La festivitatea de deschidere vor participa doar studenții anilor I, nivel LICENȚĂ, aceștia vor veni neînsoțiți, cu mască de protecție și își vor dezinfecta mâinile la intrare în Gradina Botanică. Studenții vor fi așteptați de către tutorii de an și conduși la locul de desfașurare a festivității. Studenții specializarilor de Biologie-linia română, Biochimie,  Biologie-linia maghiara și EPM-linia maghiară trebuie să se prezinte cu 15 minute înainte de ora