Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

RECICLEAZĂ ȘI PLANTEAZĂ !

      În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu asociația Ecotic, ECOTIC BAT, ECOTIC TRANSILVANIA și Direcția Silvică Cluj a fost  inițiat în cadrul Universității noastre proiectul ,,RECICLEAZĂ ȘI PLANTEAZĂ !” Informatii se gasesc la : http://enviro.ubbcluj.ro/12399-2/

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de burse și a dosarelor de bursă socială – semestrul II 2019/2020

Prelungirea termenului de depunere a cererilor de burse și a dosarelor de bursă socială – semestrul II 2019/2020   Termenul de depunere a cererilor de bursă şi a dosarelor de bursă socială s-a prelungit până în data de 20 martie 2020   Cererile de bursă se vor trimite electronic, în aplicația pentru burse, se vor încărca dosarele la adresa web https://www.ubbcluj.ro/app/burse/, parcurgând următorii pași 1.     Realizarea dosarului de bursă cu documentația necesară prevăzută în Regulamentul de bursă (anexele pentru facultatea noastră se pot descărca de

Planificare Examene Restante GEOLOGIE Februarie 2020

PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE GEOLOGIE

CENTENARUL INSTITUTULUI DE SPEOLOGIE EMIL RACOVIȚĂ

SEE ALL ABOUT ERIS 100 TOTUL DESPRE ERIS 100 AICI Mesaj promovare ERIS100

Planificare Examene Restante Licenta-Master Februarie 2020

PLANIFICARE EXAMENE RESTANTE

Anunț selecție burse ERASMUS 2020/2021

CONDITII DE ELIGIBILITATE   Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:   să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);   să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);   să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o

BIOTA: BIOdiversitate- Tradiţii şi Actualitate ediţia a VII-a

    BIOTA: BIOdiversitate- Tradiţii şi Actualitate ediţia a VII-a 28 martie 2020   COMITETUL DE ORGANIZARE: prof. dr. Vasile Cristea, prof. dr. Nicolae Dragoş, prof. dr. László Rákosy, conf.dr. Manuela Banciu, conf. dr. Ioan Coroiu, conf. dr. Dorina Podar, şef lucr. dr. Irina Goia, șef lucr. dr. Karina Battes, sef lucr. dr Alina Sesărman SCOP: Cunoaşterea progreselor în cercetarea biologică din România de la nivel molecular la cel ecosistemic COMUNICĂRI: LUCRĂRI DE SPECIALITATE sau POSTERE (lucrările susţinute și acceptate

Concurs post didactic

Pentru concursul organizat în vederea ocupării Postului didactic nr. 19 din Statul de funcțiuni al Departamentului de Biologie și Ecologie al liniei maghiare în data de 29.01.2020 tematica probei de concurs: (1) Populații: Demografie – evoluția caracterelor de viață.

Alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de Biologie şi Geologie

Planificarea examenelor licenta, master – sesiunea ianuarie-februarie 2020

PLANIFICAREA EXAMENELOR – LICENŢĂ Departamentul Biologie – licenta Departamentul Geologie – licenta PLANIFICAREA EXAMENELOR – MASTER Departamentul Biologie – master