Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Sesiunea de restante ianuarie-februarie 2020

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2020 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : 1. SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.01.2020-15.01.2020, (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) 2. SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.01.2020-15.01.2020 (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR

Programarea interviurilor – Admitere master 2020

BURSA SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ – 0CTOMBRIE 2019

LISTA FINALĂ cu studenţii beneficiari ai bursei pentru ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ pe anul universitar 2019-2020

Burse de performanta sem 1, 2019-2020

LISTA FINALĂ cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul I anul universitar 2019-2020 LISTA PRELIMINARĂ cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul I anul universitar 2019-2020

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2019

Vă aducem la cunoştinţă lansarea competiţei pentru acordarea BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSA SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ: 16-24 OCTOMBRIE 2019, la DECANATUL Facultăţii La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor, decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei Comisii de specialişti, desemnată de Consiliul Facultății, condusă de prodecanul responsabil cu cercetarea. Data susținerii : 25 octombrie 2019 Metodologie concurs Informatii legate de Bursele

Burse 2019-2020 Semestrul I

Bursa de performanta, bursa de merit, bursa sociala se depun in perioada 30.09.2019-18.10.2019 la Decanatul facultatii.

Redistribuiri etapa 2- Liste finale cazari – pentru anul universitar 2019-2020

Redistribuiri etapa II Redistriburi etapa a II-a Cazările se fac până pe 10 octombrie în intervalul orar 8-15. Documente necesare: a. Buletin/pașaport/carte de identitate b. Copie simplă buletin/pașaport/carte de identitate c. Poză ¾ d. Banii pentru prima lună de cazare. Redistribuiri etapa I Redistribuiri cazari 2019_2020 Cazările se fac în intervalul orar 8-15. Documente necesare: a. Buletin/pașaport/carte de identitate b. Copie simplă buletin/pașaport/carte de identitate c. Poză ¾ d. Banii pentru prima lună de cazare. Cererile de redistribuire pt. cazare

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I”

Studentii,  înmatriculați începând cu anul universitar 2019-2020, care au obținut locurile 1,2,3 sau mențiune la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale și care pot fi eligibili pentru finanțarea prin programul “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I” sunt rugati sa depuna la decanatul facultatii actele doveditoare, pana la data de 8 octombrie 2019 Documente HOTĂRÂRE nr. 221 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare

Cereri cazare – pentru anul universitar 2019-2020

ATENȚIE !!! Cei care se găsesc pe această lista au depus doar cerere de cazare, si încă nu au distribuiți în unul din căminele UBB. Această listă are rolul de a verifica înregistrarea cererilor. Dacă ați depus o cerere de cazare și nu vă regăsiți pe această listă, vă rugam să ne contactați la adresa de mail student.bioge@gmail.com. Acest tabel conține centralizarea cererilor depuse  de către studenții Facultății de Biologie și Geologie pentru cazarea în căminele studențești, pentru anul universitar 2019/2020 Centralizare

BURSE ERASMUS 2019/2020 – selectie octombrie 2019

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al II-lea din anul universitar 2019 -2020 Universitati disponibile pentru semestrul II din anul universitar 2019 – 2020 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu