Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Anunț selecție burse ERASMUS 2020/2021

CONDITII DE ELIGIBILITATE   Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:   să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);   să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);   să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o

BIOTA: BIOdiversitate- Tradiţii şi Actualitate ediţia a VII-a

    BIOTA: BIOdiversitate- Tradiţii şi Actualitate ediţia a VII-a 28 martie 2020   COMITETUL DE ORGANIZARE: prof. dr. Vasile Cristea, prof. dr. Nicolae Dragoş, prof. dr. László Rákosy, conf.dr. Manuela Banciu, conf. dr. Ioan Coroiu, conf. dr. Dorina Podar, şef lucr. dr. Irina Goia, șef lucr. dr. Karina Battes, sef lucr. dr Alina Sesărman SCOP: Cunoaşterea progreselor în cercetarea biologică din România de la nivel molecular la cel ecosistemic COMUNICĂRI: LUCRĂRI DE SPECIALITATE sau POSTERE (lucrările susţinute și acceptate

Concurs post didactic

Pentru concursul organizat în vederea ocupării Postului didactic nr. 19 din Statul de funcțiuni al Departamentului de Biologie și Ecologie al liniei maghiare în data de 29.01.2020 tematica probei de concurs: (1) Populații: Demografie – evoluția caracterelor de viață.

Alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de Biologie şi Geologie

Planificarea examenelor licenta, master – sesiunea ianuarie-februarie 2020

PLANIFICAREA EXAMENELOR – LICENŢĂ Departamentul Biologie – licenta Departamentul Geologie – licenta PLANIFICAREA EXAMENELOR – MASTER Departamentul Biologie – master

Sesiunea de restante ianuarie-februarie 2020

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2020 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : 1. SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.01.2020-15.01.2020, (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) 2. SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 06.01.2020-15.01.2020 (conform programului: luni-vineri, orele 900-1200) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR

Programarea interviurilor – Admitere master 2020

BURSA SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ – 0CTOMBRIE 2019

LISTA FINALĂ cu studenţii beneficiari ai bursei pentru ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ pe anul universitar 2019-2020

Burse de performanta sem 1, 2019-2020

LISTA FINALĂ cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul I anul universitar 2019-2020 LISTA PRELIMINARĂ cu studenţii beneficiari ai bursei de PERFORMANŢĂ pe semestrul I anul universitar 2019-2020

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2019

Vă aducem la cunoştinţă lansarea competiţei pentru acordarea BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSA SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ: 16-24 OCTOMBRIE 2019, la DECANATUL Facultăţii La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor, decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei Comisii de specialişti, desemnată de Consiliul Facultății, condusă de prodecanul responsabil cu cercetarea. Data susținerii : 25 octombrie 2019 Metodologie concurs Informatii legate de Bursele