Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Planificarea examenelor – sesiunea septembrie 2018

Planificarea examenelor din sesiunea septembrie 2018 Departamentul de Biologie (română, maghiară) nivel licență + nivel master Restanta la  lb. engleza – specializarile Biologie linia romana si maghiara, Ecologie si protectia mediului linia maghiara – are loc in data de 3 septembrie 2018, ora 10, sala Emil Pop (str. M.Kogalniceanu nr.1, parter)

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2018

Rezultatele finale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2017 Biologie medicală (în limba romană) Biologie medicală (în limba maghiară) Biotehnologie moleculară Ecologie sistemică şi conservare Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) Geologie aplicată Managementul calității în laboratoarele biomedicale (limba română) Ştiinţele nutriţiei – FR   Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2017 Biologie medicală (în limba romană) Biologie medicală (în limba maghiară) Biotehnologie moleculară Ecologie sistemică şi conservare Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) Geologie

Depuneri cereri de cazare, cereri universitare , pentru anul universitar 2018-2019

Pentru anul universitar 2018/2019, toate CERERILE DE: CAZARE PRELUNGIRE DE STUDII GLISARE BUGET-TAXĂ GLISARE TAXĂ- BUGET ÎNRERUPERE DE STUDII RELUARE DE STUDII (cererea trebuie să fie însoţită de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, Cămin- în cazul în care solicitantul a locuit în cămin-PENTRU A DEMONSTRA CĂ SOLICITANTUL NU ARE DATORII CĂTRE INSTITUŢIE) REÎNMATRICULARE (cererea trebuie să fie însoţită de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate,

Concursuri didactice

Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie Rezultate 28 iunie 2018

Planificarea examenelor sesiunea mai-iunie-iulie 2018

Planificarea examenelor sesiunea iunie-iulie 2018 Departamentul de Biologie (română, maghiară) nivel licență anii I + II nivel master an I Departamentul de Geologie (română, maghiară) nivel licență și master anii I + II + III Planificarea examenelor sesiunea de lichidare 18-24 iunie 2018 nivel licenta anii III+ IV , nivel master anii II Planificarea examenelor restante  11.06.2018 – 17.06.2018 Departamentul de Biologie (română, maghiară) pentru anii III si IV (nivel licenta) + anii II (nivel master)   Planificarea examenelor pentru anii

Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” 2018

Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. UBB acordă 55 de locuri în perioada vacanței de vară (23-28 iulie 2018) și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Tabăra se va desfășura în loc. Baru, jud. Hunedoara. La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel

Examene restante, nepromovate anii anteriori, sesiunea mai-iunie 2018

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) sau examene de diferență, ÎN SESIUNEA mai-iunie 2018 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 10.05.2018-24.05.2018, (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 10.05.2018-24.05.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2017-2018 se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență : 14 mai 2018 – 03 iunie 2018 anii terminali : 30 aprilie 2018 – 201 mai 2018 Învățământ cu frecvență redusă : 28 mai 2018 – 10 iunie 2018 anii terminali : 14 mai – 27 mai 2018

Programul Național Tabere Studențești 2018 Ministerul Tineretului și Sportului

Programul Național „Tabere Studențești” este organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și se adresează studenților români și asimilați, până la vârsta de 35 de ani. De asemenea, programul se desfășoară în perioada vacanței de vară 2018, la munte, la mare și în Delta Dunării. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, pe baza depunerii unei cereri la facultăți, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări

Repartizarea finală a burselor – sem II, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii FINALI, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până luni (26.03.2018), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL