Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” 2018

Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. UBB acordă 55 de locuri în perioada vacanței de vară (23-28 iulie 2018) și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Tabăra se va desfășura în loc. Baru, jud. Hunedoara. La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel

Examene restante, nepromovate anii anteriori, sesiunea mai-iunie 2018

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) sau examene de diferență, ÎN SESIUNEA mai-iunie 2018 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 10.05.2018-24.05.2018, (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 10.05.2018-24.05.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2017-2018 se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență : 14 mai 2018 – 03 iunie 2018 anii terminali : 30 aprilie 2018 – 201 mai 2018 Învățământ cu frecvență redusă : 28 mai 2018 – 10 iunie 2018 anii terminali : 14 mai – 27 mai 2018

Programul Național Tabere Studențești 2018 Ministerul Tineretului și Sportului

Programul Național „Tabere Studențești” este organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și se adresează studenților români și asimilați, până la vârsta de 35 de ani. De asemenea, programul se desfășoară în perioada vacanței de vară 2018, la munte, la mare și în Delta Dunării. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, pe baza depunerii unei cereri la facultăți, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări

Repartizarea finală a burselor – sem II, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii FINALI, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până luni (26.03.2018), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL

Sesiune suplimentara competente lingvistice, martie 2018

Limba engleza 25 martie 2018 sesiune suplimentara pentru testarea competentelor lingvistice

Burse ERASMUS 2017/2018 – martie 2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu

Burse 2017-2018 , Semestrul II

Burse de performanță și Burse de Merit CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018 la Decanatul facultăţii Burse sociale ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social

Planificarea examenelor restante sesiunea februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene restante nivel licenta programare examene restante nivel master Departamentul de Geologie programare examene restante nivel licenta

Rezultate – concursuri posturi didactice, sem I 2017-2018

Rezultate  – concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-2018. Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie –  rezultate-concursuri-sem-1-2017-2018