Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Planificarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master Departamentul de Geologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master

Examene restante nepromovate în anii anteriori sau examene de diferență

Studenții care doresc să se prezinte la examenele restante (nepromovate în anii anteriori) sau examene de diferență, în sesiunea ianuarie-februarie 2018 sunt rugați să respecte următorii pași: SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea

Programarea examenelor

Rugăm reprezentanţii de an să  ridice fişa pentru PROGRAMAREA EXAMENELOR  specializările : Biologie,  E.P.M., Biochimie, Biotehnologii industriale, Biologie ambientala,  liniile română, maghiară şi germană + MASTERATELE pe domeniul Biologie fişele se ridică de la Decanatul facultăţii specializările: Geologie, Inginerie geologică + Geologie aplicată, fişele se ridică de la d-na Reszeg Voichiţa, Departamentul de Geologie (str.M.Kogălniceanu nr.1) Lipsa programării duce la neasigurarea sălilor pentru examene Fişa se predă la Decanat (respectiv, la d-na Reszeg) până în data de 11 IANUARIE  2018  

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1, anul universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți în acest semestru se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:   11 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 Învățământ la distanță și cu frecvență redusă: 08 ianuarie 2018 – 21 ianuarie 2018  

Acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Pentru informații privind graficul de desfășurare a procesului de acodare a burselor de performanță, a burselor speciale pentru activitatea științifică,  cerere pentru acordarea bursei, dar și alte informații consultați :  Metodologia de implementare a Regulamentului privind  acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru  anul universitar 2017-2018. Metodologie burse_ID_IFR  

Repartizarea finala a burselor – sem I, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii finali, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul I, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până vineri (27.10.2017), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT,  AJUTOR SOCIAL Tabel nominal cu studenții beneficiari ai bursei  PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Competiţia de acordare a burselor speciale pentru activitatea stiinţifică 2017

Burse speciale pentru activitatea stiinţifică DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU bursa speciala pentru activitatea stiinţifică: 16-20 OCTOMBRIE 2017, la DECANATUL Facultăţii Bursele speciale pentru activitatea stiinţifică se acordă: studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Dosarul cuprinde: a) cererea de acordare a bursei ; b) descrierea proiectului de cercetare; c) recomandarea cadrului

ÎNDRUMĂTORII DE AN 2017-2018

ÎNDRUMĂTORII  DE  AN 2017-2018 BIOLOGIE BIOLOGIE  linia română   linia maghiară Anul I şef lucr.dr. Beatrice KELEMEN şef lucr.dr.LASZLO ZOLTAN Anul II şef lucr.dr.Iulia LUPAN conf.dr. MARKÓ BÁlint Anul III şef lucr.dr.Rahela Carpa şef lucr.dr. FENESI Annamaria ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI   ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI       linia română linia maghiară linia germană Anul I – şef lucr.dr.LASZLO ZOLTAN şef lucr.dr. CRAIOVEANU CRISTINA Anul II – conf.dr. MARKÓ BÁlint – Anul III şef lucr.dr. Mirela Cimpean şef lucr.dr. FENESI Anamaria – BIOCHIMIE     BIOCHIMIE                                linia

Lista cazări 2017-2018

INFORMAȚII Contestaţiile se pot depune în intervalul 21.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2017. În cazul în care doriți să renunțați la locul de cazare primit, aveți OBLIGAȚIA de a anunța comisia de cazare de pe facultate până la data de 24.09.2017 prin următoarele variante: E-mail pe adresa student.bioge@gmail.com Telefonic la secretariatul facultății în intervalul

Burse ERASMUS semestrul I 2017-2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu