Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Examen de disertație – sesiunea septembrie 2017

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 – DATA : 05 SEPTEMBRIE 2017 ÎNSCRIERI : 31.08.2017 – 04.09.2017, LOCAȚIE : LA DECANATUL FACULTĂŢII Acte necesare pentru înscriere :  copie după certificatul de naştere (originalul + o copie pentru legalizare la decanat)  copie carte/buletin de identitate în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate: se aduce copie după diploma de bacalaureat şi după foaia matricolă (originalul + o copie pentru legalizare la decanat) copie după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (originalul

Anunț pentru studenți cu privire la depunerea cererilor pentru anul universitar 2017-2018

Pentru anul universitar 2017/2018, toate CERERILE DE : CAZARE REÎNMATRICULARE PRELUNGIRE DE STUDII GLISARE BUGET – TAXĂ GLISARE TAXĂ – BUGET ÎNTRERUPERE DE STUDII RELUARE DE STUDII (cererea trebuie să fie însoţită de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, cămin – în cazul în care solicitantul a locuit în cămin – PENTRU A DEMONSTRA CĂ SOLICITANTUL NU ARE DATORII CĂTRE INSTITUŢIE)  SE VOR DEPUNE LA DECANATUL FACULTĂŢII (STR.GH.BILAŞCU NR.44) PÂNĂ LA DATA

Liste redistribuire admitere nivel master, sesiunea iulie 2017

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2017

Programarile pentru interviuri, admitere master, sesiunea iulie 2017

Admitere în Colegiul Studențesc de Performanță Academică 2017

Înscrierea are loc în perioada iulie-septembrie, după sesiunea de examene restante şi măriri de notă, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail teofana.nicoara@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii. CALENDARUL ADMITERII în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB SESIUNEA IULIE‐SEPTEMBRIE 2017 Înscrierea online a candidaților 17.07. –

Repartizarea locurilor în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017

Studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017 Repartizare locuri in cadrul Programului “Tabere studențești” 2017

În atenția studenților care au aplicat pentru Programul Național Tabere Studențești 2017

În atenția studenților care au aplicat pentru  Programul Național Tabere Studențești 2017: PREZENTA OBLIGATORIE ! În data de 21.06.2017 de la ora 12, la Decanat va avea loc o întâlnire cu beneficiarii de tabere în vederea repartizării locurilor pe serii. Facultatea de Biologie și Geologie are un număr de 15 locuri, deci rugăm primele 15 persoane (1 social + 14) să se prezinte în data de 21.06.2017 la decanat pentru confirmarea locului. Va rugam sa aveti la dumneavoastra cartea de

Planificarea examenelor sesiunea mai-iunie-iulie 2017

In conformitate cu Art.28 din Regulamentul de activitate profesionala ECTS – la Facultatea noastra a fost stabilita perioada sesiunii de lichidari – adica 19-25 iunie 2017 aceasta sesiune se adreseaza studentilor din anii terminali (care indeplinesc conditia ca totalul  creditelor restante însumate =  20 – din toti anii de studiu si din ambele semestre) in aceasta sesiune, studentii eligibili (total credite restante=20) se pot prezenta la examene restante si din sem.I si din sem.II   Examenele restante se pot  achita 

Selecția studenților în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017

Proces-verbal de selecție a studenților care au depus cerere pentru tabere – în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017 Tabel nominal