Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Sesiunea de LICHIDĂRI 2019 se desfășoară în perioada 17-23 iunie 2019

Sesiunea de LICHIDĂRI 2019 se desfășoară în perioada 17-23 iunie 2019 În conformitate cu art.28 din Reg. de activ. profesională (ECTS) … se pot prezenta in aceasta sesiune studentii „care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20. Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare”  STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN

Anunt examene restante (nepromovate anii anteriori) , examene de diferenta in sesiunea mai-iunie 2019

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) sau examene de DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA MAI-IUNIE 2019 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI :  1.     SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL  FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 13.05.2019-04.06.2019, (conform programului:  luni-vineri, orele 900-1200) 2.     SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 13.05.2019-04.06.2019 (conform programului:  luni-vineri, orele 900-1200) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR

BURSE ERASMUS 2019/2020 – mai 2019

Lista mobilităţilor disponibile pentru semestrul  II din anul universitar 2019 -2020 Universitati disponibile pentru semestrul II din anul universitar 2019 – 2020 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:   să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);  să fi absolvit cel puţin un an de studiu

Programul Național Tabere Studențești 2019 Ministerul Tineretului și Sportului

Programul Național „Tabere Studențești” este organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și se adresează studenților români și asimilați, până la vârsta de 35 de ani. De asemenea, programul se desfășoară în perioada vacanței de vară 2019, la munte, la mare și în Delta Dunării. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, pe baza depunerii unei cereri la facultăți, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2018-2019

Evaluarea prestației didactice de către studenți, în semestrul II al anului universitar 2017-2018 se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență : 13 mai 2019 – 02 iunie 2019 anii terminali : 22 aprilie 2019 – 19 mai 2019 Învățământ cu frecvență redusă : 27 mai 2019 – 09 iunie 2019 anii terminali : 13 mai 2018 – 26 mai 2019

Programul Euro 200 pentru anul 2019

“Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Cererile se pot depune la Rectorat, în intervalul orar 9.00 – 12.00, la biroul 110. Persoana de contact: Secretar Crina Hancu. Termen de depunere a cererilor: 19 aprilie 2019. Informații: Adresă facultăți / Acte dosar Componența comisiei de evaluare Adresă MEN Declarație bunuri Model Cerere Hotărâre nr. 1294 din 13 august 2004 Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018 Legea nr. 269 din 16

Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” 2019

Concursul „Tabere UBB pentru performanță” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. UBB acordă 48 de locuri în perioada vacanței de vară (22-27 iulie 2019) și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Menționăm că tabăra se va desfășura la Baru-Mare, jud. Hunedoara. La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și

BURSE ERASMUS 2019/2020 – martie 2019

Lista mobilităţilor disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2019 -2020 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2019 – 2020 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Planificarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2019

Planificarea examenelor sesiunea februarie 2019 Departamentul de Biologie (română, maghiară) nivel licenta nivel master Departamentul de Geologie nivel licenta Planificarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2019 Departamentul de Biologie (română, maghiară) nivel licenta nivel master Departamentul de Geologie nivel licenta

Burse 2018-2019 , Semestrul II

CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 25.02.2019 – 15.03.2019 la Decanatul facultăţii ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 25.02.2019 – 15.03.2019 la Decanatul facultăţii Bursa socială Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim