Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Repartizarea finală a burselor – sem II, 2017-2018

Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018, dupa contestii si departajare Tabel nominal cu studentii FINALI, beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL Lista cu studenţii bursieri pe semestrul II, an univ. 2017-2018 Contestațiile se depun la Decanatul facultății până luni (26.03.2018), ora 12. Tabel nominal cu studentii beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ , MERIT, AJUTOR SOCIAL

Sesiune suplimentara competente lingvistice, martie 2018

Limba engleza 25 martie 2018 sesiune suplimentara pentru testarea competentelor lingvistice

Burse ERASMUS 2017/2018 – martie 2018

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Universitati disponibile pentru semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 CONDITII DE ELIGIBILITATE Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu

Burse 2017-2018 , Semestrul II

Burse de performanță și Burse de Merit CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞI BURSA DE MERIT SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018 la Decanatul facultăţii Burse sociale ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 26.02.2018 – 16.03.2018la Decanatul facultăţii Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social

Planificarea examenelor restante sesiunea februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene restante nivel licenta programare examene restante nivel master Departamentul de Geologie programare examene restante nivel licenta

Rezultate – concursuri posturi didactice, sem I 2017-2018

Rezultate  – concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-2018. Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie –  rezultate-concursuri-sem-1-2017-2018

Planificarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2018

Departamentul de Biologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master Departamentul de Geologie programare examene nivel licenta programare examene nivel master

Examene restante nepromovate în anii anteriori sau examene de diferență

Studenții care doresc să se prezinte la examenele restante (nepromovate în anii anteriori) sau examene de diferență, în sesiunea ianuarie-februarie 2018 sunt rugați să respecte următorii pași: SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 08.01.2018-17.01.2018 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea

Programarea examenelor

Rugăm reprezentanţii de an să  ridice fişa pentru PROGRAMAREA EXAMENELOR  specializările : Biologie,  E.P.M., Biochimie, Biotehnologii industriale, Biologie ambientala,  liniile română, maghiară şi germană + MASTERATELE pe domeniul Biologie fişele se ridică de la Decanatul facultăţii specializările: Geologie, Inginerie geologică + Geologie aplicată, fişele se ridică de la d-na Reszeg Voichiţa, Departamentul de Geologie (str.M.Kogălniceanu nr.1) Lipsa programării duce la neasigurarea sălilor pentru examene Fişa se predă la Decanat (respectiv, la d-na Reszeg) până în data de 11 IANUARIE  2018  

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1, anul universitar 2017-2018

Evaluarea prestației didactice de către studenți în acest semestru se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:   11 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 Învățământ la distanță și cu frecvență redusă: 08 ianuarie 2018 – 21 ianuarie 2018