Anunțuri

Arhivele Blog-ului

toate anunturile administrative: cadre didactice si studenti

Selecția studenților în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017

Proces-verbal de selecție a studenților care au depus cerere pentru tabere – în cadrul Programului “Tabere studențești” 2017 Tabel nominal  

Lista studenților eligibili, care au depus cereri pentru tabere studențești

Lista studenților eligibili, care au depus cereri pentru locurile în taberele studențești – vară 2017 Tabel nominal

Contractele de studii pentru anul universitar 2017-2018

Vă rugăm să accesaţi platforma AcademicInfo (https://academicinfo.ubbcluj.ro/) şi să completaţi on-line contractele de studii pentru anul universitar 2017-2018. Platforma este deschisă până la data de  31 mai 2017.

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 2, anul universitar 2016-2017

Evaluarea prestației didactice de către studenți în acest semestru se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ cu frecvență:   15 mai 2017 – 02 iunie 2017 IF – Anii terminali: 02 mai 2017 – 19 mai 2017 Învățământ la distanță și cu frecvență redusă: 29 mai 2017 – 09 iunie 2017 IDFR – Anii terminali: 15 mai 2017 – 26 mai 2017  

Tabere UBB pentru Performanță 2017

Concursul ”Tabere UBB pentru Performanță” se organizează în perioada 24-29 iunie 2017 prin intermediul căruia studenții cu rezultate deosebite beneficiază gratuit de locuri în Baza de practică și agrement de la Baru (jud. Hunedoara). La concurs au dreptul să participe studenții din anul II și III nivel licență, anul 1 și 2 nivel master, integraliști care au obținut în ultimele două semestre anterioare desfășurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru și care au o conduita ireproșabilă. Aceștia trebuie să

Examene restante nepromovate în anii anteriori sau examene de diferență

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENȚĂ, ÎN SESIUNEA mai-iunie 2017 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI : SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 15.05.2017-24.05.2017 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, LA DECANATUL FACULTĂŢII, ÎN PERIOADA 15.05.2017-24.05.2017 (conform programului: luni-vineri, orele 9:00-12:00) Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage

Programul Național Tabere Studențești 2017 Ministerul Tineretului și Sportului

PERIOADA DEPUNERE CERERI  : 24 APRILIE 2017 – 22 MAI 2017, LA DECANATUL FACULTATII   Documente CERERE TABARA Metodologia-Programului-National-Tabere-Studentesti-2017

BURSE ERASMUS 2017/2018 – mai 2017

Lista mobilităţilor disponibile pentru  semestrul al I-lea din anul universitar 2017 -2018 Descarcă lista cu : Universitati disponibile sem I 2017 – 2018 CONDITII DE ELIGIBILITATE  Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii: să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); să fi absolvit cel puţin un an de studiu în

Anunț pentru studenții bursieri, sem. II 2016-2017

Studenții bursieri, sem. II 2016-2017, sunt rugați să aducă la Serviciul Social un document bancar pe care să fie menționate următoarele: nume si prenume, CNP, contul IBAN, facultatea, anul de studiu, tipul de bursa. Acesta document poate fi predat la Serviciul Social, str. I.I.C. Bratianu nr. 14, sau trimis prin e-mail la adresa social@ubbcluj.ro.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017

 Burse de performanță, de merit, de ajutor social pe sem. II 2016-2017 Contenstațiile se depun la decanatul facultății până joi – 30.03.2017, ora 14:00   Tabel cu studentii beneficiari