Diákhírek

Valamennyi bejegyzés

Oktatási tevékenységek – 2020/2021 tanév

A BBTE Biológia és Geológia Kar Kari Tanácsának döntése alapján a 2020/2021 egyetemi tanévben az oktatási tevékenységek a 3-as hibrid forgatókönyv szerint fognak zajlani (forgatókönyv részletek itt), vagyis a következőképpen: –  az előadások és szemináriumok online zajlanak minden nappali alapképzéses (BSc) és magiszteri (MSc) szak esetében; – az előadások, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumok online zajlanak minden látogatás nélküli magiszteri (MSc) szak esetében;   Az első félévben a laboratóriumi gyakorlatok szemtől szembe (on site) zajlanak a következő alapképzéses szakok (BSc) esetében: Biológia – magyar tagozat (I. és III. év); Ökológia

Kérések és igénylések benyújtási határideje (2020/21-es egyetemi tanév)

***FONTOS TUDNIVALÓK*** KEDVES DIÁKOK, A 2020/2021-es tanévre vonatkozó kéréseket (lásd alább a listát) a biogeo.ubb@gmail.com címre kell elküldeni 2020. szeptember 4., 12 óráig. A második tanévüket kezdő mesteris hallgatók a fent jelezett időpontig az egyetemi oklevelük és azok mellékleteit kell leadniuk a kari titkárságon. Az egyetemi oklevelek átvehetőek a Serviciul Acte de studii UBB. A dokumentumok benyújtása kizárólag előzetes időpont foglalás (programálás) alapján lehetséges: https://calendly.com/programare_biogeo/10min. BENTLAKÁSHELY IGÉNYLÉSE TANULMÁNYI IDŐSZAK HOSSZABBÍTÁSA ÁTIRATKOZÁS TANDÍJMENTES HELYRŐL TANDÍJAS HELYRE ÁTIRATKOZÁS TANDÍJAS HELYRŐL TANDÍJMENTES HELYRE TANULMÁNYOK

Vizsgaidőszak és pótvizsgaidőszak

Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére, és az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján, (a továbbiakban ECTS Kreditszabályzat), a következő rendelkezésekkel egészül ki, amelyek érvényben maradnak a frontális oktatási tevékenységek újrakezdéséig: A vizsga-időszakokra és a pótvizsga-időszakokra

A 2019 júliusi felvételi eredményei – alapképzés

Biológia – magyar tagozat Ökológia és természetvédelem – magyar tagozat Geológia – magyar tagozat   A felvételi helyek elfoglalásának visszaigazolása (alapképzés) a 2019. július 24. – 26. közötti időszakban naponta 9-12 óra között történik a Biológia és Geológia Kar dékáni hivatalában (Republicii utca – Gh. Bilașcu utca, 44 szám, a Botanikus Kert mellett). Az államilag támogatott helyek elfoglalásához a következő dokumentumok szükségesek: az EREDETI érettségi oklevél vagy az ezzel egyenértékű igazolás EREDETI példánya a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának EREDETI példánya a