Proiecte de cercetare

SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources (STACCATO)

În cadrul departamentului de Taxonomie si Ecologie se deruleaza pe perioada 2016-2018 un proiect de cercetare de tip Era Net Biodiversa finanțat de UEFISCDI, cu titlul: SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources (STACCATO).
Pentru mai multe informații puteți consulta paginile web ale echipei UBB și consorțiului internațional.
http://ubbstaccato.weebly.com/
http://staccato-project.net/