Cereri Burse semestrul 2 an universitar 2020/2021

Postat în Anunțuri studenti

IMPORTANT! 

  • Pentru solicitările tuturor tipurilor de burse sociale, toate documentele justificative se vor depune DIRECT sau prin poștă/curier (nu online) la secretariatul Facultății de Biologie și Geologie până în data de 12.03.2021.
  • Pentru bursa socială lunile care se iau în calcul sunt NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE 2021 și venitul net/ membru de familie max 1354.17 RON
  • Studenţii care urmează/au urmat și alte programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat, și care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă.