Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” 2019

Postat în Anunțuri, Anunțuri studenti, Anunțuri tabere

Concursul „Tabere UBB pentru performanță” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. UBB acordă 48 de locuri în perioada vacanței de vară (22-27 iulie 2019) și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Menționăm că tabăra se va desfășura la Baru-Mare, jud. Hunedoara.

La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă.

Dosarul trebuie să conțină:

  1. Formular de înscriere 2019
  2. Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
  3. Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.

Perioada înscrierii online este 2 mai – 7 iunie 2019, la ora 12:00.

Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la crina.hancu@ubbcluj.ro, după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare în perioada 10-15 iunie 2019.

Informații

CALENDAR

  • înscriere: 2 mai- 7 iunie 2019
  • trimitere dosare către comisie: 10-15 iunie 2019
  • afișare rezultate: 25 iunie 2019, ora 14.00 (online și la aviziere)
  • depunere contestații: 26- 28 iunie 2019, între 9.00 – 12.00
  • afișare rezultate finale: 2 iulie 2019, ora 14.00 (online și la aviziere)
  • perioada de desfășurare a taberei: 22-27 iulie 2019 (Baza de practică și agrement a UBB de la Baru, jud. Hunedoara)