Depunere dosare studenți Taxa + master Buget

Postat în Anunțuri, Anunțuri studenti

Rugăm toți studenții care au obținut un loc cu Taxă în urma Admiterii 2020 să aducă următoarele documente până la data la 07.10.2020 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie (str Republicii nr 44, Cluj-Napoca, prima clădire după intrarea principală a Grădinii Botanice).

Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE AICI!

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate
 • Diploma de Licență + suplimentul/ Adeverință de absolvire în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate (pentru nivel Master)
 • Certifcat de competență lingvistică (pentru nivel Master) în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate
 • Certificat de naștere în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate
 • Carte de identitate în copie și original pentru legalizare la facultate sau direct legalizate
 • Contractul (se predau două exemplare din contract) și declarația de consimțământ semnate de mână în original
 • Adeverința medicală în original
 • Anexa 1, 2 și Scrisoarea de motivație (doar pentru nivel Licență) în original
 • 2 fotografii tip buletin
 • Contract de studii (cel generat din Academic Info – cu materiile de studiat pentru anul 1)
 • DOSAR PLIC
 • !!! Pentru absolvenții nivel Licență ai Facultății de Biologie și Geologie care s-au înscris la un program de masterat  și au obținut un loc Bugetat îi rugăm să își pregătească dosarele cu tot conținutul încărcat online, mai puțin cele în original care nu au fost ridicate de la secretariat. Îi rugăm să aducă și lucrarea de Licență dacă nu au făcut demersurile pentru a preda acest document (nu este necesar un format anume pentru lucrare)
 • Atenție, o dată cu această depunere vă vom putea emite carnetul de student dar legitimațiile de transport încă nu sunt disponibile, pentru acestea va fi nevoie de o altă programare!!!