Conducerea facultatii

Decan

Prof. dr. MANUELA BANCIU

Email: manuela.banciu@ubbcluj.ro

Prodecani

 

Prodecan pentru relații publice, internaționale și mediul socio-economic

Șef lucr.dr. CAMELIA LANG

Email: camelia.lang@ubbcluj.ro

 

 

Prodecan responsabil cu asigurarea calității, relația cu studenții și consiliere

Șef lucr.dr. HORIA ŞTEFAN BEDELEAN

Email: horea.bedelean@ubbcluj.ro

 

 

Prodecan pentru resurse umane, activitatea didactică, cercetare-dezvoltare și inovare

Șef lucr.dr. JAKAB ENDRE

Email: endre.jakab@ubbcluj.ro

 

 

Directorii de Departamente

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE

Director department Conf. dr. BEATRICE SIMONA KELEMEN

Email:  bea.kelemen@gmail.com, beatrice.kelemen@ubbcluj.ro

DEPARTAMENTUL DE TAXONOMIE ȘI ECOLOGIE

Director department Șef lucr.dr. FLORIN CRIȘAN

Email: florincrisan1964@yahoo.com

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE ȘI ECOLOGIE AL LINIEI MAGHIARE

Director department Conf. dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN

Email: laszlozoltan@gmail.com, laszlo.zoltan@ubbcluj.ro

DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

Director department Conf. dr.  NICOLAE HAR

Email: nicolae.har@ubbcluj.ro

Secretariat și personal administrativ

Secretar ȘEF: CARMEN BOCHIȘ

email: cbochis2004@yahoo.com, carmen.bochis@ubbcluj.ro

Secretar: ANDREEA OACHIȘ 

email: andreeaoachis@yahoo.com

Secretar: MÁRTA SZŐCS

email: marta.szocs@ubbcluj.ro

Administrator ȘEF: ec. OVIDIU PAȘCA

email: ogpasca9@yahoo.com

Administrator sistem informatizare:BOGDAN HĂRĂSTĂȘAN

email: bogdan.harastasan@ubbcluj.ro, bogdanhara@yahoo.com