Conducerea facultatii

Decan

Acad.prof.univ.dr. OCTAVIAN POPESCU

Prodecani

Conf.dr. BANCIU HORIA LEONARD

Șef lucr.dr. BEDELEAN HORIA ŞTEFAN

Șef lucr.dr. JAKAB ENDRE

Directorii de Departamente

Departamentul de Biologie Moleculara si Biotehnologie Director department Şef lucr. dr. KELEMEN BEATRICE SIMONA
Departamentul de Taxonomie şi Ecologie Director department Prof. dr.  RAKOSY LASZLO
Departamentul de Biologie şi Ecologie al liniei maghiare Director department Conf. dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN
Departamentul de Geologie Director department Prof. dr.  FILIPESCU SORIN